Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekara+ograniczenia+wolnoC59Bci
Kara umowna -

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).
Art. 483 § 1 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

kara+ograniczenia+wolnoC59Bci

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 273 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Skutki ogłoszenia upadłości

zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem i wspólników spółki partnerskiej. W ograniczonym zakresie upadłość może ogłosić także osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Upadłość ogłasza się w stosunku do

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 sierpnia 2012

Osoba niepełnosprawna parkująca swój pojazd poza wyznaczonym miejscem zobowiązana jest do uiszczenia opłaty

uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 września 2012

Zatrudnienie współmałżonka przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

pracodawca, pozostającymi w związku małżeńskim czy będącymi członkami rodziny. Ograniczenia w zatrudnieniu mogą wynikać z przepisów regulujących w sposób szczególny stosunki pracy określonych grup pracowników, np. pracowników samorządowych. Zgodnie z tymi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 października 2012

Ochrona dłużnika i uchylenie tytułu egzekucyjnego

z art. 841 § 1 pkt. 1 k.p.c. może Pan jako dłużnik w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli przeczy Pan zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2013

Skutki nie uiszczenia należnego podatku dochodowego

przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 5 lat – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat (10 – gdy czyn stanowi

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 stycznia 2014

Podatnik za zobowiązania podatkowe może być ścigany także poza granicami

przedawnienie tego czynu, to zgodnie z art. 44 § 1 kks, karalność takiego przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 5 lat – gdy czyn stanowił przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2014

Jak się ochronić przed hałasem przejeżdżających pociągów

środowiska, naruszenie warunków decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, stanowi wykroczenie (sprawca podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności albo karze grzywny). Reasumując, moim zdaniem w pierwszej kolejności należałoby wykonać badania

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2014

Składki ZUS przy zatrudnieniu i świadczeniu usług w spółkach powiązanych

, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W takim postępowaniu karnym, którego przedmiotem jest czyn polegający na zaniechaniu odprowadzenia przez pracodawcę - wbrew obowiązkowi wynikającemu z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 maja 2014

Rozwód po orzeczeniu separacji

zasada ta znajduje dwa istotne ograniczenia: gdy małżonek wyraża zgodę na rozwód – zgoda musi być wyrażona w sposób jasny i wyraźny, może także być cofnięta przez małżonka, wówczas traktowana jest jakby nie została wyrażona

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 maja 2007

Przesłanki negatywne orzeczenia rozwodu

dwa istotne ograniczenia. Dopuszczalny jest rozwód w sytuacji, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny w przypadku: a) gdy małżonek niewinny wyraża zgodę na rozwód – zgoda musi być wyrażona w sposób jasny i wyraźny, może także być cofnięta

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 kwietnia 2009
« Poprzednia 1 … 24  |  25  |  26  |  27  |  28 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.