Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekara+ograniczenia+wolnoC59Bci
Kara umowna -

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).
Art. 483 § 1 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

kara+ograniczenia+wolnoC59Bci

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 273 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zakaz konkurencji musi być określony w umowie zawartej z pracownikiem

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega, kto, uzyskawszy bezprawnie informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej. Porady

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 grudnia 2010
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

k.k. (kodeksu karnego) osoba, która znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności

Słowa kluczowe: jazda pod wpływem alkoholu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 grudnia 2010

Po zakończeniu okresu próby skazanie uzega zatarciu

; zwolnieniu skazanego od kary pozbawienia wolności, na podstawie art. 336 § 3 i 4 Kodeksu karnego, lub od kary ograniczenia wolności, na podstawie art. 62 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 12 stycznia 2011

Nabycie lokalu mieszkalnego przez pełnomocnika

wymagana jego obecność. Pełnomocnik działa samodzielnie, chyba że z treści dokumentu pełnomocnictwa wynikają ograniczenia w tym zakresie. Zgodnie z treścią art. 108 k.c. p ełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 marca 2011

Sposób liczenia głosów na zgromadzeniu wspólników

spółki nie stanowi inaczej, to uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. Przepisy kodeksu spółek handlowych wprowadzają w tym zakresie także ograniczenia w np. przy zmianie umowy spółki, połączeniu spółek z o.o., bądź podziale spółki z o.o. lub

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 czerwca 2011

Opłata dodatkowa za parkowanie w mieście

polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej. Na podstawie art. 13b ust. 3 ustawy o drogach publicznych, rada gminy (rada

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 września 2011

Koszty związane z egzekucją ponosi dłużnik

przeciwegzekucyjne. Dłużnik może w drodze tego powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności. Ponadto należy zaznaczyć, że w

Słowa kluczowe: dłużnik, egzekucja, eksmisja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 września 2011

Nabycie własności zasadniczo rodzi obowiązek podatkowy

wartości do 10.278 zł), 16% (1.233 zł 40 gr i 16 % od nadwyżki ponad 10.278 zł) i 20% (2.877 zł 90 gr i 20 % od nadwyżki ponad 20.556 zł). Zasadniczo nie ma żadnej możliwości ograniczenia podatku od spadku i darowizn w przypadku osób nie spokrewnionych ze

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 lipca 2012

Ochrona właścicieli nieruchomości sąsiednich przed wykorzystywaniem nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem

wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. W przypadku gdy w porze nocnej (pomiędzy godzina 22 a 6 rano) dochodzi do zakłócenia hałasem spoczynku nocnego, wówczas należy zgłosić policji albo straży

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 lipca 2012

Odpowiedzialność podatkowa za zobowiązania byłego współmałżonka

małżonków stanowi jedynie element odpowiedzialności podatnika, na co wskazuje art. 29 § 1 ordynacji, wyraźnie odsyłający do art. 26. Ponadto skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012
« Poprzednia 1 … 24  |  25  |  26  |  27  |  28 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.