Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekara+ograniczenia+wolnoC59Bci
Kara umowna -

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).
Art. 483 § 1 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

kara+ograniczenia+wolnoC59Bci

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 273 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa o zachowaniu poufności a prawo do informacji reklamowych o zawartym kontrakcie

podstawie stać się podstawą wszczęcia postępowania wobec nas przez Klienta?

Przede wszystkim stosunek umowny jaki został zawarty pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, może określać różne zastrzeżenia i ograniczenia. Ograniczenie jakiego doznaje zasada

Słowa kluczowe: umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lipca 2009

Wykup mieszkania komunalnego przez osobę spokrewnioną z najemcą

komunalnego wraz z udzieleniem bonifikaty przy jej wykupie, jest szczególnym uprawnieniem, stąd istniejące ograniczenia w tym zakresie. Warunki wykupu mieszkań komunalnych oraz wartości udzielonych bonifikat określa gmina w stosownej uchwale, na podstawie

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2009

Wykup mieszkania komunalnego a roszczenia o należny zachowek

komunalnego. Wykup mieszkania komunalnego wraz z udzieleniem bonifikaty przy jej wykupie, jest szczególnym uprawnieniem, stąd istniejące ograniczenia w tym zakresie. Warunki wykupu mieszkań komunalnych oraz wartości udzielonych bonifikat określa gmina w

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 października 2009

Wejście w stosunek najmu mieszkania komunalnego przez osobę bliską stale zamieszkującą z najemcą

mąż posiada nieruchomość własną. Czy są jakieś ograniczenia czasowe w prawach wejścia w najem a wcześniejszą sprzedażą posiadanej nieruchomości (separacją, rozwodem)?

Zgodnie z art. 691 k.c. (kodeksu cywilnego), w razie śmierci najemcy lokalu

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 listopada 2009

Możliwość obrony przed egzekucją prowadzoną na podstawie prawomocnego wyroku sądu

ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2009

Możliwości obrony przez dłużnika przed egzekucją prowadzoną na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego

wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2010

Odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni może tylko konsument

niepopełnionym przestępstwie (osoba, która zawiadamia o przestępstwie, lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lutego 2010

Do czasu działu spadku każdemu ze spadkobierców przysługują na równi przedmioty majątkowe wchodzące w skład spadku

rozporządzania składnikami majątku wchodzącymi w skład masy spadkowej, do czasu dokonania działu spadku, występują ograniczenia w zakresie współposiadania oraz pobierania pożytków z takich składników. Zgodnie z treścią art. 1029 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 kwietnia 2010

Wydanie prawa jazdy po upływie okresu zakazu

wydane za granicą zawiera ograniczenia terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne należy to ograniczenie uwzględnić w wydanym prawie jazdy. Wymagane dokumenty należy również przedstawić w przypadku ubiegania się o wymianę prawa

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 maja 2010

Firma windykacyjna, która kupiła dług nie może domagać się spłaty kwoty wyższej niż wartość zadłużenia wynikająca z umowy

wysokość odsetek maksymalnych określonych przez ustawę lub zastrzega sobie pobieranie tych korzyści, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2). Reasumując, w opisanym stanie faktycznym Państwa córka jako

Słowa kluczowe: windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2010
« Poprzednia 1 … 23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.