Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekara+ograniczenia+wolnoC59Bci
Kara umowna -

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).
Art. 483 § 1 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

kara+ograniczenia+wolnoC59Bci

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 273 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odrzucenie spadku po zmarłym bracie

przyjęcie uważane jest za przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W opisanym przypadku do spadku jako spadkobierca został powołany na podstawie testamentu syn zmarłego. Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za

Słowa kluczowe: dziedziczenie, spadek
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 września 2006
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Ważność uchwały wspólnoty mieszkaniowej

nieruchomością wspólną. Na tej podstawie należy uznać, że głosowanie za podjęciem uchwały jest prawem i obowiązkiem właściciela lokalu. Wstrzymanie się od głosu nie może powodować ograniczenia zarządzania wspólną nieruchomością przez wspólnotę. Ustawa nie

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 maja 2007

Jaka forma umowy z firmą zagraniczną

rodzaju opodatkowania, np. może Pan wybrać podatek liniowy 19% od dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej, co jest przy określonych znacznych dochodach dość istotną różnicą (są jednak ograniczenia, np. nie może Pan rozliczać się wówczas ze

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 maja 2007

Egzekucja należności alimentacyjnych.

ograniczenia, jeżeli: przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku

Słowa kluczowe: alimenty, egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lipca 2007

Brak zgody małżonka niewinnego rozkładu pożycia małżeńskiego a orzeczenie rozwodu

ograniczenia: gdy małżonek wyraża zgodę na rozwód – zgoda musi być wyrażona w sposób jasny i wyraźny, może także być cofnięta przez małżonka, wówczas traktowana jest jakby nie została wyrażona. gdy odmowa zgody jest w

Słowa kluczowe: rozwód, wina
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2007

Ukrywanie dokumentów przed osobą uprawnioną nosi znamiona przestępstwa

), kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Aby dokonać oceny opisanego przez Pana stanu

Słowa kluczowe: dokument, przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 listopada 2007

Podatek dochodowy od spadku otrzymanego od osoby obcej

zł 90 gr i 20 % od nadwyżki ponad 20.556 zł). Zasadniczo nie ma żadnej możliwości ograniczenia podatku od spadku i darowizn w przypadku osób nie spokrewnionych ze spadkobiercom. Jedyna możliwość wynika z a rt. 16 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym, w

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 stycznia 2008

Budynek winien być utrzymywany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem

mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Art. 61 Prawa budowlanego nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek utrzymania i użytkowania obiektu w sposób zgodny z jego

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 marca 2008

Podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości

czy wykupując mieszkanie Pani ojciec został zobowiązany do nie sprzedawania mieszkania (pod rygorem zwrotu otrzymanej bonifikaty). Zakładamy, że ograniczenia takiego nie ma, gdyż mieszkanie zostało wykupione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 marca 2008

Aby nie utracić bonifikaty otrzymanej przy wykupie środki ze sprzedaży należy przeznaczyć na zakup mieszkania

uznaniowej urzędnikom. Choć ustawodawca ani w uzasadnieniu projektu ani w ustawie nie mówi o zakresie terytorialnym, to wydaje się być logiczne, że takie ograniczenia istnieją, choćby z tego powodu, że ustawa obowiązuje jedynie na terytorium RP i dotyczy jej

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 listopada 2008
« Poprzednia 1 … 22  |  23  |  24  |  25  |  26 … 28 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.