Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekara+ograniczenia+wolnoC59Bci
Kara umowna -

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).
Art. 483 § 1 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

kara+ograniczenia+wolnoC59Bci

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 273 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przywłaszczenie sobie powierzonego mienia

ograniczenia lub grzywny, może zastosować wobec skazanego także jeden ze środków karnych przewidzianych w art.39 k.k. Przepis ten przewiduje możliwość zastosowania środka karnego w postaci naprawienia wyrządzonej szkody, co w tym wypadku będzie oznaczało

Słowa kluczowe: przywłaszczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 lipca 2010
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

W ramach prawa do obrony oskarżony (podejrzany) ma prawo do składania fałszywych zeznań

w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast w art. 87 § 1 k.w. (kodeksu wykroczeń) stypizowane jest wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w ruchu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010

Spełniając świadczenie w interesie dłużnika jest zażądać pokwitowania

przepisu dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2010

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika na podstawie nieprawomocnego wyroku orzekającego alimenty

ograniczenia zajęcia rachunku bankowego. Zgodnie z art. 54 ust. 1 Prawa bankowego, środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2010

Dostęp do informacji publicznej jest prawem każdego obywatela

obowiązkowi, stanowi przestępstwo i zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Z powyższych przepisów wynika jednoznacznie Pana prawo do uzyskania informacji zarówno o przeprowadzanym przetargu oraz

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 grudnia 2010

Rozszerzenie wspólności ustawowej małżeńskiej na przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę

. przewiduje w zakresie rozszerzenia wspólności ustawowej pewne ograniczenia. Zgodnie z tym przepisem nie można przez umowę majątkową małżeńską rozszerzyć wspólności na przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 stycznia 2011

Nie każde zajęcie zarobkowe podejmowane przez funkcjonariusza poza służbą wymaga zezwolenia przełożonego

. Możliwe jest jednak dokonanie interpretacji tego przepisu w oparciu o wykładnię celowością, a zatem pod kątem celu jaki miał ustawodawca wprowadzając powyższe ograniczenie. Celem wprowadzenia powyższego przepisu było wprowadzenie ograniczenia z uwagi na

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 stycznia 2011

Odpowiedzialność współmałżonka będącego spadkobiercą za długi spadkowe

może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. W przypadku śmierci spadkodawcy, spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 stycznia 2011

Zapłata orzeczonego nakazem zapłaty roszczenia powoduje umorzenie postępowania sądowego

przeciwegzekucyjne (opozycyjne) . Dłużnik może w drodze powództwa opozycyjnego może żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli m. in. po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 stycznia 2011

Członek spółdzielni mieszkaniowej obowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości

wiążą się z rzeczywistym zużyciem energii cieplnej przez członka spółdzielni. Likwidacja podzielników nie przyczyni się do ograniczenia kosztów zużycia energii cieplnej, gdyż w takim przypadku wszelkie opłaty związane z tą energią, która nie zostanie

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 marca 2011
« Poprzednia 1 … 19  |  20  |  21  |  22  |  23 … 28 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.