Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekara+ograniczenia+wolnoC59Bci
Kara umowna -

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).
Art. 483 § 1 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

kara+ograniczenia+wolnoC59Bci

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 273 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Po upływie 6 miesięcy od urodzenia dziecka ojciec ani matka nie mogą wnosić powództwa o zaprzeczenie ojcostwa

, ujawnienie swoje wywodzi on bezpośrednio z przepisów prawa materialnego (art. 86 k.r. i op.) i brak jest wyraźnego ograniczenia jego czasowych uprawnień do wytoczenia powództwa. Nie ma przeto podstaw do wiązania uprawnień prokuratora z uprawnieniami osób

Słowa kluczowe: ojcostwo, zaprzeczenie ojcostwa
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2009

Opłaty i koszty sądowe mogą przekraczać wysokość dochodzonego roszczenia

Pan jedynie w postępowaniu przeciwegzekucyjnym, na podstawie art. 840 k.p.c. żądać pozbawienia klauzuli wykonalności tytułu wykonawczego, w całości albo w części albo ograniczenia, jeżeli: przeczy Pan zdarzeniom, na których oparto

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2009

Spłata zadłużenia egzekwowanego przez komornika bezpośrednio do rąk wierzyciela

ograniczenia tytułu wykonawczego. Reasumując, przepisy nie określają, w jakim czasie oraz w jaki sposób wierzyciel ma rozliczać spłacony dług. Dłużnik po każdej dokonanej wpłacie może domagać się rozliczenia długu i wydania pokwitowania, tym

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 września 2009

Odpowiedzialność pełnomocnika w przypadku zawierania umowy kredytu

ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ograniczenie to wynika z treści art. 230 k.s.h. w myśl, którego rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2009

Sprzeciw od nakazu zapłaty dotyczy jedynie tych dłużników solidarnych, wobec których został on uwzględniony

powinien ograniczyć we wniosku egzekucyjnym swoje roszczenie do wysokości zadłużenia. Zgodnie z art. 840 § 1 pkt. 2 k.p.c. dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po

Słowa kluczowe: sprzeciw
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 stycznia 2010

W przypadku dokonywania oględzin przez nadzór budowlany należy dopuścić do nich wszystkie strony postępowania

wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Oczywiście w pewnych sytuacjach prawo dopuszcza wejście na nieruchomość mimo braku zgody właściciela lub

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 marca 2010

Jak można wykreślić wpisy w księdze wieczystej nieruchmości

ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności). Jeżeli wierzyciel udokumentuje istnienie wierzytelności, która zabezpieczona jest wpisaną hipoteką, wówczas w celu wykreślenia ustanowionej hipoteki będzie Pani musiała dokonać spłaty wierzytelności w wysokości

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2010

Zniszczenie cudzego dokumentu, może stanowić przesłankę odpowiedzialności karnej

prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z treści tego przepisu wynika, ze bezprawność zachowania się sprawcy opiera się na ogólnym zakazie posługiwania się dokumentami, którymi

Słowa kluczowe: dokument, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 kwietnia 2010

Ochrona przed hałasem - jak się bronić przed uciążliwym sąsiedztwem?

wykroczenie (sprawca podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności albo karze grzywny). Reasumując, naszym zdaniem winni państwo żądać dokonania pomiarów poziomu hałasu w mieszkaniu, zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Należy także interweniować

Słowa kluczowe: budynek, hałas, ochrona, sąsiad
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 maja 2010

Mobbing oznacza wszelkie działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu

społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przez prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy należy rozumieć wszystkie prawa, jakie wynikają ze stosunku pracy, czyli prawa do: wolności pracy, minimalnego

Słowa kluczowe: mobbing
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 13 czerwca 2010
« Poprzednia 1 … 18  |  19  |  20  |  21  |  22 … 28 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.