Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekara+ograniczenia+wolnoC59Bci
Kara umowna -

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).
Art. 483 § 1 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

kara+ograniczenia+wolnoC59Bci

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 273 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podwyżka czynszu w mieszkaniu komunalnym przejętym przez osobę fizyczną

. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy. Ustawa zawiera jednak ograniczenia w zakresie wysokości podwyżki czynszu, określając jej granice

Słowa kluczowe: czynsz, mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Zmiana nazwiska dziecka wymaga zgody ojca nawet gdy ma on ograniczone prawa rodzicielskie

interes dziecka, ma lepsze warunki do sprawowania władzy rodzicielskiej. Ponadto na zmianę nazwiska dziecka w trybie administracyjnym potrzebna jest zgoda ojca mimo ograniczenia jego władzy rodzicielskiej bez względu na zakres obowiązków i uprawnień

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2008

Sprzedaż samochodu stanowiącego majątek wspólny małżonków

. W przypadku mniejszej wagi sąd może skorzystać z zastosowania łagodniejszej kwalifikacji czynu, wówczas sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Oczywiście współmałżonek, który zbył przedmiot wchodzący

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 29 kwietnia 2008

Ochrona właściciela nieruchomości sąsiedniej przed bezprawnym oddziaływaniem czyli immisją

, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny), zawiadomić o tym policję lub straż miejską. Zwyczajowo

Słowa kluczowe: immisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 października 2008

Oświadczenie spadkobiercy o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

przedmiotów spadkowych. Jeżeli chodzi o samo przyjęcie spadku, to zgodnie z art. 1012 k.c. spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej

Słowa kluczowe: oświadczenie, spadek, spadkobierca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 października 2008

Wysokość alimentów zależy od potrzeb dziecka oraz możliwości finansowych zobowiązanego

, takie jak zadłużenie bankowe, które nie mogą powodować ograniczenia należnych małoletniemu powodowi środków utrzymania i wychowania. Osoba bowiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, musi się z tym liczyć przy podejmowaniu wydatków i ich wysokość

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Ustanowienie drogi koniecznej wymaga spełnienia przesłanek ustawowych

koniecznej (korzystania z opisanej utwardzonej drogi), to służebność taką można ustanowić umownie. Należy zauważyć, że korzystanie z cudzej nieruchomości zawsze jest pewnym ograniczeniem prawa właściciela do dysponowania swoja własnością, a takie ograniczenia

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 listopada 2008

Odpowiedzialność przewoźnika w transporcie morskim

lub pochodzącą z ograniczenia wynikłego z kwarantanny. Również, zgodnie z przepisami Konwencji Ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu z 1974 roku, sporządzonej w Atenach w dniu 13 grudnia 1974 roku, przewoźnik odpowiada tylko za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2008

Konsul może poświadczyć urzędowo pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

kraju, a tam są to duże koszty żeby tam mogła to załatwić . Proszę o poradę co będzie jeśli teraz nie odstąpi od spadku, a w ciągu roku wróci. Czy może to jakoś załatwić po powrocie?

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia

Słowa kluczowe: odrzucenie spadku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2009

Prawo przejazdu przez cudzą nieruchomość ustanawiane jest za wynagrodzeniem

decyzji administracyjnej a nie na gruncie prawa cywilnego (tak jak to powinno być zrobione). Gmina jako właściciel gruntów może rozporządzać nimi swobodnie, w tym także zbyć tą nieruchomość lub ustanowić jej wieczystą dzierżawę. Ograniczenia w zakresie

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2009
« Poprzednia 1 … 17  |  18  |  19  |  20  |  21 … 28 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.