Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekara+ograniczenia+wolnoC59Bci
Kara umowna -

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).
Art. 483 § 1 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

kara+ograniczenia+wolnoC59Bci

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 273 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podwyżka czynszu w mieszkaniu komunalnym przejętym przez osobę fizyczną

. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy. Ustawa zawiera jednak ograniczenia w zakresie wysokości podwyżki czynszu, określając jej granice

Słowa kluczowe: czynsz, mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Zmiana nazwiska dziecka wymaga zgody ojca nawet gdy ma on ograniczone prawa rodzicielskie

interes dziecka, ma lepsze warunki do sprawowania władzy rodzicielskiej. Ponadto na zmianę nazwiska dziecka w trybie administracyjnym potrzebna jest zgoda ojca mimo ograniczenia jego władzy rodzicielskiej bez względu na zakres obowiązków i uprawnień

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2008

Sprzedaż samochodu stanowiącego majątek wspólny małżonków

. W przypadku mniejszej wagi sąd może skorzystać z zastosowania łagodniejszej kwalifikacji czynu, wówczas sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Oczywiście współmałżonek, który zbył przedmiot wchodzący

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 29 kwietnia 2008

Ochrona właściciela nieruchomości sąsiedniej przed bezprawnym oddziaływaniem czyli immisją

, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny), zawiadomić o tym policję lub straż miejską. Zwyczajowo

Słowa kluczowe: immisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 października 2008

Oświadczenie spadkobiercy o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

przedmiotów spadkowych. Jeżeli chodzi o samo przyjęcie spadku, to zgodnie z art. 1012 k.c. spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej

Słowa kluczowe: oświadczenie, spadek, spadkobierca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 października 2008

Wysokość alimentów zależy od potrzeb dziecka oraz możliwości finansowych zobowiązanego

, takie jak zadłużenie bankowe, które nie mogą powodować ograniczenia należnych małoletniemu powodowi środków utrzymania i wychowania. Osoba bowiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, musi się z tym liczyć przy podejmowaniu wydatków i ich wysokość

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 listopada 2008

Ustanowienie drogi koniecznej wymaga spełnienia przesłanek ustawowych

koniecznej (korzystania z opisanej utwardzonej drogi), to służebność taką można ustanowić umownie. Należy zauważyć, że korzystanie z cudzej nieruchomości zawsze jest pewnym ograniczeniem prawa właściciela do dysponowania swoja własnością, a takie ograniczenia

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 listopada 2008

Odpowiedzialność przewoźnika w transporcie morskim

lub pochodzącą z ograniczenia wynikłego z kwarantanny. Również, zgodnie z przepisami Konwencji Ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu z 1974 roku, sporządzonej w Atenach w dniu 13 grudnia 1974 roku, przewoźnik odpowiada tylko za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2008

Konsul może poświadczyć urzędowo pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

kraju, a tam są to duże koszty żeby tam mogła to załatwić . Proszę o poradę co będzie jeśli teraz nie odstąpi od spadku, a w ciągu roku wróci. Czy może to jakoś załatwić po powrocie?

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia

Słowa kluczowe: odrzucenie spadku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2009

Prawo przejazdu przez cudzą nieruchomość ustanawiane jest za wynagrodzeniem

decyzji administracyjnej a nie na gruncie prawa cywilnego (tak jak to powinno być zrobione). Gmina jako właściciel gruntów może rozporządzać nimi swobodnie, w tym także zbyć tą nieruchomość lub ustanowić jej wieczystą dzierżawę. Ograniczenia w zakresie

Słowa kluczowe: droga konieczna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2009
« Poprzednia 1 … 17  |  18  |  19  |  20  |  21 … 28 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.