Kalendarz przedsiębiorcy: 15-11-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekara+ograniczenia+wolnoC59Bci
Kara umowna -

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).
Art. 483 § 1 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

kara+ograniczenia+wolnoC59Bci

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 273 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nabycie spadku przez jednego spadkobiercę i odrzucenie przez pozostałych

, czy także trzeba wystąpić do sądu o nabycie spadku.

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2007

Nie każda wpłata na rachunek bankowy, powoduje zmniejszenie orzeczonego sądownie obowiązku alimentacyjnego

wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli: przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 sierpnia 2007

Terminy rozpatrzenia skargi administracyjej

nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Z uwagi na fakt, iż złożył Pan zażalenie na

Słowa kluczowe: skarga, skarga administracyjna
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 września 2007

Wykorzystanie wizerunku osoby powszechnie znanej po jej śmierci

być chroniony przez właściwe przepisy prawa międzynarodowego lub stosowne ograniczenia związane z ochroną patentową np. w USA, stąd naszym zdaniem należałoby zachować ostrożność z wykorzystywaniem wizerunku dla celów komercyjnych. Jarosław

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 kwietnia 2010

Plagiat jest przestępstwem

przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez

Słowa kluczowe: autorskie prawo, plagiat
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 października 2007

Zapłata należności głównej jako podstawa postępowania przeciwegzekucyjnego

postępowaniu egzekucyjnym. Zgodnie z art. 840 § 1 ust. 2 Kpc (Kodeksu postępowania cywilnego), dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 października 2007

Sprostowanie błędnego podziału nieruchomosci

nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności. Roszczenie o

Słowa kluczowe: księga wieczysta
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 października 2007

Obowiązek alimentacyjny trwa tak długu jak sąd nie orzeknie o ustaniu tego obowiązku

ograniczenia czasu trwania świadczeń alimentacyjnych dochodzić można tylko powództwem opartym na art. 41 k.r. (obecnie - art. 138 k.r.o.). Tym samym, obowiązek alimentacyjny trwa tak długu jak sąd nie orzeknie o ustaniu tego obowiązku. Nie można zatem mówić w

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 marca 2008

Odrzucenie spadku a skarga Pauliańska

spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z

Słowa kluczowe: odrzucenie spadku, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 kwietnia 2008

Ustanie obowiazku alimentacyjnego

zmniejszenia lub ograniczenia czasu trwania świadczeń alimentacyjnych dochodzić można tylko powództwem opartym na art. 41 k.r. (obecnie - art. 138 k.r.o.). Tym samym, obowiązek alimentacyjny trwa tak długu jak sąd nie orzeknie o ustaniu tego obowiązku

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 kwietnia 2008
« Poprzednia 1 … 16  |  17  |  18  |  19  |  20 … 28 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.