Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekara+ograniczenia+wolnoC59Bci
Kara umowna -

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).
Art. 483 § 1 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

kara+ograniczenia+wolnoC59Bci

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 273 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przestępstwo ciągłe

skazany dwoma lub więcej wyrokami za przestępstwa należące do ciągu przestępstw, orzeczona w wyroku łącznym kara nie może przekroczyć górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, przewidzianego w przepisie, którego znamiona każde z tych

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 stycznia 2007
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

informacja o karach za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Katami takimi są: 1. upomnienie; 2. nagana; 3. kara pieniężna; 4. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Karę

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 stycznia 2008

Wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania w sprawie cywilnej

W 2005 prowadziłam auto, doszło do kolizji. Po jakimś czasie okazało sie w ubezpieczalni, że ubezpieczenie OC było nie ważne, a właścicelka auta przyznała się mi, że przerobiła cyfry. Potem z UFG przyszła do zapłaty kara za brak OC i odszkodowania

Słowa kluczowe: wznowienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 marca 2009

Odpowiedzialność za przemyt celny i oszustwo celne

Czy grozi i jaka kara, za sprowadzanie towaru z zagranicy do Polski, jeżeli jego odprawianie nastąpi na druku uproszczonym, zamiast na dokumencie SAD i dopuszczenia go do obrotu handlowego w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 26 kwietnia 2010

Odpowiedzialność karną może ponosić osoba, która złoży fałszywe zeznania albo zatai prawdę,

, to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli sprawca działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, jego odpowiedzialność karna jest zaostrzona. Przestępstwo to określane jest najczęściej mianem poświadczenia nieprawdy lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 czerwca 2010

Po przerwie w wykonaniu kary pozbawienia wolności skazany może wnosić o jej zawieszenie

miesięcy, a potem ponownie wystąpić o kolejne odroczenie. Jeżeli orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza 2 lat, a odroczenie trwało przez okres co najmniej jednego roku wówczas sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary. Jarosław

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 19 grudnia 2012

Wyłudzenie usługi hotelowej

taryfie, wstęp na imprezę artystyczną, rozrywkową lub sportową, działanie automatu lub inne podobne świadczenie, o którym wie, że jest płatne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Może być także w takim przypadku orzeczony obowiązek

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 października 2007

Uprawnienia konsumenta w razie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (wady rzeczy sprzedanej)

za wady fizyczne rzeczy, określoną w przepisach kodeksu cywilnego z uwagi na podobne uprawnienia konsumenta. Powyższa odpowiedzialność sprzedawcy w tym okresie, znajduje jednak pewne ograniczenia. W szczególności, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2009

Zmiana warunków stanowi podstawę do zmiany obowiązku alimentacyjnego

jak zadłużenie bankowe, które nie może powodować ograniczenia należnych małoletniemu powodowi środków utrzymania i wychowania. Osoba bowiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, musi się z tym liczyć przy podejmowaniu wydatków i ich wysokość

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 sierpnia 2014

Ochrona znaków towarowych

towarowym lub oznaczone takim znakiem towary wprowadza do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Reasumując, osoby które zlecają Panu wykonanie usługi polegającej na umieszczeniu znaku towarowego moim

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lipca 2006
« Poprzednia 1 … 14  |  15  |  16  |  17  |  18 … 28 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.