Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekara+ograniczenia+wolnoC59Bci
Kara umowna -

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).
Art. 483 § 1 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

kara+ograniczenia+wolnoC59Bci

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 273 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przeglądanie prywatnych dokumentów i korespondencji jest przestępstwem

szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w powyższy sposób ujawnia innej osobie. Ściganie powyższych przestępstw następuje na wniosek

Słowa kluczowe: tajemnica
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 kwietnia 2010
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku

może to zająć, pomimo tego, że nie było jeszcze sprawy o podział spadku i nikt nie zdecydował jeszcze co zabiera i czy w ogóle przyjmie spadek?

Dział spadku nie stanowi podstawy do ograniczenia odpowiedzialności spadkobiercy z tytułu ewentualnej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 maja 2010

Nagroda jubileuszowa należna jest tylko w jednym stosunku pracy pracownika samorządowego

w przedsiębiorstwach prywatnych regulują właściwe regulaminy wynagradzania, ewentualnie układy zbiorowe jeżeli takie zostały zawarte. W tym zakresie nie obowiązują ograniczenia związane z wypłatą nagród takie jak w przypadku pracowników samorządowych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 12 maja 2010

Zmiana nazwiska dziecka przez matkę wymaga zgody ojca

ojcu dziecka zostałyby odebrane prawa rodzicielskie. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 13 lipca 1987 roku sygn. akt III CZP 40/87, na zmianę nazwiska dziecka w trybie administracyjnym potrzebna jest zgoda ojca mimo ograniczenia jego władzy

Słowa kluczowe: nazwisko
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 lipca 2010

Prowadzenie portalu internetowego z ogłoszeniami dot. obrotu nieruchomosciami nie stanowi pośrednictwa w obrocie nieruchomosciami

w obrocie nieruchomościami, polegającą na wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów, określonych w art. 180 ust. 1, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Należy jednak zaznaczyć, że obecnie

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 stycznia 2011

Nie można umownie pozbawić władzy rodzicielskiej

tych obowiązków względem dziecka. Reasumując, jedyna możliwość pozbawienia lub ograniczenia ojca władzy rodzicielskiej to wystąpienie do sądu z odpowiednim wnioskiem o jej ograniczenie lub pozbawienie. W myśl art. 107 k.r.o. jeżeli władza

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 października 2011

Zajęcie świadczenia rentowego w całości w wyniku zajęcia rachunku bankowego

także podlega zajęciu ale tu są ograniczenia z ustawy, czyli maksymalnie 60% a w przypadku zbiegu egzekucji 70%. W opisanym stanie faktycznym dłużnicy często zwracają się także do komornika z wnioskiem aby wierzyciel zwolnił rachunek spod zajęcia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2012

Umowa zawarta na czas nieokreślony nie może być zmieniona w umowę terminową

powrotu (po urlopie macierzyńskim - wraca w listopadzie). Do tego czasu moja umowa nie uległaby zmianie. Potem miałabym podpisać z nim porozumienie dotyczące ograniczenia godzin i wynagrodzenia, obowiązujące do 31 sierpnia 2013 roku. Czy w takiej sytuacji

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 sierpnia 2012

Wypowiedzenie umowy lokatorowi z uwagi na zamieszkanie właściciela w tym lokalu

ustawa o ochronie lokatorów). Przepisy tej ustawy wprowadzają ograniczenia wypowiadania stosunku prawnomieszkaniowego przez właściciela lokalu, których źródłem jest umowa o odpłatne używanie lokalu mieszkalnego. Wypowiedzenie takie powinno

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2013

Prawo występowania przez pełnomocnika na zgromadzeniu spółdzielni

przewiduje ograniczenia do reprezentowania członka spółdzielni na walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika. Dlatego też Pana twierdzenie o dopuszczalności zastosowania pełnomocnictwa do osób niepełnoletnich i ubezwłasnowolnionych jest oczywiście błędne i

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014
« Poprzednia 1 … 13  |  14  |  15  |  16  |  17 … 28 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.