Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekara+ograniczenia+wolnoC59Bci
Kara umowna -

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).
Art. 483 § 1 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

kara+ograniczenia+wolnoC59Bci

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 273 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Współsprawstwo przy pomówieniu wymaga współdziałania współsprawcy

osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia

Słowa kluczowe: pomówienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 7 sierpnia 2008

Poszukiwanie spadkobiercy w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku

nieznaczna, sąd może zaniechać umieszczenia ogłoszenia w piśmie. Jeżeli chodzi o samo odrzucenie spadku, to zgodnie z art. 1012 k.c. spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć

Słowa kluczowe: niegodny spadkobierca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 października 2008

Odpowiedzialność współmałżonka członka zarządu spółki w przypadku bezskutecznej egzekucji sprzed nowelizacji k.r.o.

się m. in. do wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności majątkiem wspólnym za zobowiązanie jednego małżonka powstałe przed wejściem ustawy w życie. Zatem w stosunku do zobowiązań członków zarządu opartych na podstawie art. 299 k.s.h. powstałych

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 października 2008

Spłata długu kredytowego przez spadkobierców po śmierci kredytobiorcy

spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 grudnia 2008

Obniżenie alimentów

przyszłości o ustalenie miejsca zamieszkania małoletnich dzieci przy Pani (albo ograniczenia praw rodzicielskich), to także najważniejsze będą dowody jakie Pani będzie mogła wskazać we wniosku kierowanym do sądu rodzinnego. Dowodami mogą być zeznania świadków

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 kwietnia 2009

Nie można swobodnie udostępniać danych osobowych

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Reasumując, dane osobowe może Pani przekazać tylko osobie upoważnionej do dostępu do tych danych, w pozostałym zakresie może Pani odmówić udostępnienia ich, wskazując na odpowiednie przepisy prawa

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lipca 2009

Ojcostwo a domniemanie prawne, że ojcem dziecka jest mąż matki

obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Powództwo takie może wnieść mąż matki, matka dziecka oraz samo dziecko po dojściu do pełnoletniości, a także w szczególnych okolicznościach prokurator). Prawo przewiduje także ograniczenia co do

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 grudnia 2009

Po zawarciu ugody, egzekucja może być zawieszona lub umorzona jedynie na wniosek wierzyciela

albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły

Słowa kluczowe: egzekucja, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 grudnia 2009

Nie każda nieprawdziwa wypowiedź, stanowi pomówienie lub naruszenie prawa

mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku. Ściganie sprawcy takiego przestępstwa odbywa

Słowa kluczowe: pomówienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 stycznia 2010

Podpisanie się cudzym imieniem i nazwiskiem jest fałszerstwem dokumentu

pismo nie swoim ale cudzym imieniem i nazwiskiem, to działanie takie, wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w art. 270 § 1 k.k. (kodeksu karnego). Zgodnie z tym przepisem, karze grzywy, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3

Słowa kluczowe: fałszerstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lutego 2010
« Poprzednia 1 … 12  |  13  |  14  |  15  |  16 … 28 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.