Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekara+ograniczenia+wolnoC59Bci
Kara umowna -

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).
Art. 483 § 1 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

kara+ograniczenia+wolnoC59Bci

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 273 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedzialność karna za nielegalne przetwarzanie danych osobowych

sytuacją.

Zgodnie z art. 49 ustawy o ochronie danych osobowych kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 października 2007

Postępowanie przeciwegzekucyjne jako ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

. Zgodnie z art. 840 Kpc (Kodeksu postępowania cywilnego) dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli: przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2007

Odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe oraz przedawnienie tego przestępstwa

kks, karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 5 – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 listopada 2007

Data pewna a przestępstwo wypełniania blankietu opatrzonego cudzym podpisem

Pana zachowanie wyczerpuje przesłanki określone dla przestępstwa opisanego w art. 270 § 2 kk (kodeksu karnego), zgodnie z którym, karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, podlega, kto wypełnia blankiet

Słowa kluczowe: data pewna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 listopada 2007

Ochrona dłuznika po wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego

. 840 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (kpc) dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli: przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2007

Wykup mieszkania po wstąpieniu w umowę najmu w zamian dotychczasowego najemcy

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Porady prawne Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej www. SerwisPrawa .pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2007

Uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów stanowi przestępstwo

orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lutego 2008

Wymagania dla miejsc parkingowych

planowana inwestycja może powodować ograniczenia w zagospodarowaniu ich nieruchomości, przy czym ograniczenie to wynikając z przepisów odrębnych, musi godzić w konkretne uprawnienia tych podmiotów do zagospodarowania ich nieruchomości. Czyni to stroną

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 marca 2008

Eksmisja byłego małżonka z mieszkania po rozwodzie

zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny) skierować Przeciwko byłemu mężowi wniosek do sadu o ukaranie, a także może go wywieźć do Izby Wytrzeźwień. Całe zdarzenie będzie odnotowane w książce zdarzeń w

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 kwietnia 2008

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez właściciela

uwagi na to, że mam zamiar zamieszkać w tym lokalu, ale wiem, że są pewne ograniczenia w tym zakresie.

Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia. Zgodnie z art. 11 ustawy, jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008
« Poprzednia 1 … 11  |  12  |  13  |  14  |  15 … 28 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.