Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneinformacja
Informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku.
 
 
Wyszukiwana fraza:

informacja

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 60 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Informacja publiczna dotycząca inwestycji

zrealizowana infrastruktura itd.).

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informacje publiczne są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym pod adresem internetowym www.bip.gov.pl Informacja

Słowa kluczowe: informacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 października 2007

Udostępnienie informacji publicznej

. przepisu, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. W myśl, art. 6 ust. 1 pkt. 5 ppkt. g ustawy, udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o majątku

Słowa kluczowe: informacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 września 2008

Komornik może żądać wyjaśnień gdy dokonuje zajęcia wierzytelności przysługuje ona dłużnikowi

Otrzymałem kilka dni temu pismo od komornika dotyczące zajęcia wierzytelności. Z dłużnikiem od kilu lat łączy mnie umowa partnerska. Udało mi się zrealizować tylko jedną transakcję. Nie mam obecnie żadnych produktów tej firmy ani też żadnych wobec niej zobowiązań finansowych. Czy wysłanie do mnie tego pisma, bez wcześniejszego sprawdzenia…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 maja 2010

Prawa akcjonariusza do uzyskania informacji od spółki

Jestem akcjonariuszem w spółce akcyjnej, w której jednak nie mam większości. Nie jest to także spółka publiczna notowana na giełdzie. Chciałbym jednak uzyskać od zarządu informację w zakresie aktualnej sytuacji spółki. Czy zarząd ma obowiązek udzielić mi takiej informacji a jeżeli tak to w jakim zakresie?

W spółce akcyjnej, bezpośrednie…

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lutego 2014

Bank nie może bez zgody klienta gromadzić i udostępniać jego danych

W jednym banku pytałem o konto osobiste oraz o kartę kredytową, ale nie składałem żadnego wniosku ani nic nie podpisywałem. Nie jestem też klientem tego banku i nigdy nie byłem. W tym roku zamówiłem sobie raport BIK – informację ustawową. Odczytałem z tego raportu, że ten bank dwukrotnie złożył zapytanie kredytowe – we wrześniu i listopadzie…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lipca 2011

Zawiadamiającemu nie przysługują prawa strony w postępowaniu w sprawie o wykroczenie

Warszawie (sygn. akt II SAB/Wa 2/2004), informacja na temat stosowania przepisów prawa w indywidualnej sprawie nie jest informacją publiczną. Stąd nie przysługuje również skarga do sądu administracyjnego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 7 lutego 2013

Brak wpisu w rejestrze karnym po zatarciu skazania

karę dodatkową grzywny. W takim wypadku, jeżeli Pan tej grzywny nie uiścił pomimo upływu okresu do zatarcia skazania informacja o tym nie zostanie usunięta. W takim wypadku powinien Pan zwrócić się do sądu, który wydał wyrok (do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 grudnia 2013

Bank może przetwarzać i przekazywać dane klienta po zakończeniu umowy, tylko gdy spełni określone warunki

W lipcu 2008 wziąłem kredyt konsumpcyjny w banku. W połowie 2009 roku wskutek przejściowych problemów finansowych miałem ponad 60 dniowe opóźnienie w spłacie rat co doprowadziło do wypowiedzenia umowy kredytowej oraz wpisanie mnie do systemu Bankowy Rejestr. Sprawa trafiła do windykacji ale należność spłaciłem w październiku 2009 roku. Sprawa…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 października 2012

Ujawnienie kopii faktur może stanowić naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

ich poufności. Tym samym, określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki: ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 23 listopada 2012

Dostęp do informacji publicznej jest prawem każdego obywatela

informacji publicznej zapewnia także art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej w myśl, którego k ażda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 grudnia 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.