Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnedochód
Dochód -

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
 
Wyszukiwana fraza:

dochód

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 76 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością uiszczania należności publicznoprawnych

W 2003 roku zarejestrowałem działalność gospodarczą w urzędzie. Zwróciłem się takze do Urzędu Statystycznego gdzie otrzymałem numer REGON. Nie podjąłem ówcześnie żadnych innych kroków związanych z tą działalnością, tzn. nie rozpocząłem faktycznej działalności gospodarczej, nie uzyskałem żadnego dochodu, nie zgłosiłem się zatem ani…

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 lipca 2011

Sprzedaż mieszkania skutkować może utratą świadczeń z pomocy społecznej

podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Reasumują, w opisanym stanie faktycznym w razie zbycia nieruchomości dochód uzyskany z tego tytułu (niezależnie czy podlega on

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 września 2012

Działalność gospodarcza jest działalnością zarobkową

Chciałbym prowadzić stronę internetową, nie czerpiąc z tego powodu korzyści finansowych (przynajmniej na początku działalności). Czy muszę rejestrować działalność gospodarczą i płacić jakieś podatki?

Zgodnie z art. 5a pkt. 6 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych działalnością gospodarczą jest…

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 września 2012

Wzrost wartości nieruchomości jednego z małżonków jako dochód przy podziale majątku

posiłkować się przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 53 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego) pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Dostęp do rachunku bankowego współmałżonka w razie podziału majątku wspólnego

Mam zawartą z żoną intercyzę ale nie mamy jeszcze rozwodu. Oboje mamy konta bankowe, bez dostępu wzajemnego. Jaka jest procedura określenia stanu takich kont przy podziale majątku? Czy można prosić bank o jakiś oficjalny wyciąg stanu konta z dnia zawarcia intercyzy i takim dokumentem się legitymować wobec drugiej strony?

Jeżeli chodzi…

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Zasady wstrzymania lub zmniejszenia emerytury ze względu na dodatkowy dochód

osiągniętego przez emeryta lub rencistę. Ustalenie, czy dochód emeryta lub rencisty uzasadniał wypłatę świadczeń w pełnej wysokości, ich zmniejszenie albo zawieszenie, następuje po upływie roku kalendarzowego na podstawie zawiadomienia zakładu

Słowa kluczowe: emeryt, emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 stycznia 2008

Przekroczenie progu dochodów powoduje utratę prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Omówiono mi świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Mój miesięczny dochód na jednego członka rodziny wyniósł 767,78 zł, czyli kwota przekroczenia to 42,78 zł. Czy odwołanie od wydanej decyzji ma sens i czy są szanse na zmianę decyzji? Nadmieniam

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 października 2009

Podatek od dochodów zagranicznych

opodatkowania z Wielką Brytanią z grudnia 2006 r. dochód może być opodatkowany tylko w tym państwie w którym dana osoba pracowała. Także w tym przypadku będzie Pan zobowiązany zapłacić podatek wyłącznie w Wielkiej Brytanii. Porady prawne / Pomoc prawna

Słowa kluczowe: podatkowe prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 marca 2007

Zmiana wysokości alimentów oraz zasiłków w przypadku zawarcia małżeństwa

, ale zależą m. in. od dochodu. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 15 listopada 2007

Praca w Wielkiej Brytanii a rozliczenie w Polsce

. Właściwym formularzem do rozliczenia jest jest druk PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG. Dochód angielski trzeba przeliczyć na złotówki i zsumować z polskim. Od kwoty dochodu w Polsce i Wielkiej Brytanii obliczyć trzeba nalezny podatek (minus koszty uzyskania

Słowa kluczowe: podatek, podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 marca 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 8 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.