Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnedane osobowe
Dane osobowe -

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

W związku z powyższym danymi osobowymi będą takie dane, które pozwalają na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale przy pewnym nakładzie kosztów, czasu i działań są wystarczające do jej ustalenia. Ustawodawca nie określił zamkniętego katalogu informacji, które stanowią dane osobowe. W większości przypadków - przy rozstrzyganiu czy określona informacja lub informacje stanowią dane osobowe należy dokonać zindywidualizowanej oceny, uwzględniając przy tym konkretne okoliczności oraz rodzaj środków czy metod potrzebnych w określonej sytuacji do identyfikacji osoby. 

 
 
Wyszukiwana fraza:

dane osobowe

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 29 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedzialność karna za nielegalne przetwarzanie danych osobowych

Jakiś rok temu używając programu do wymiany plików między użytkownikami ściągnąłem od innego użytkownika tego programu dane osobowe klientów pewnego banku. Użytkownik, od którego te pliki ściągnąłem udostępnił je na specjalnym folderze w jego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 października 2007

Nie można na forum internetowym zamieszczać danych osobowych innych osób

, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Administrator może przetwarzać dane osobowe także w przypadku, gdy j est niezbędne do wykonania określonych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 sierpnia 2012

Rozwiązanie umowy na korzystanie z usługi

. Wypowiedzenie może Pan złożyć osobiście w placówce banku lub wysłać listem poleconym na adres banku. Oświadczenie o wypowiedzeniu winno zawierać Pana dane osobowe oraz oświadczenie, że wypowiada Pan zawartą umowę a także Pana podpis. W wypowiedzeniu może Pan

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 marca 2014

Bank nie może bez zgody klienta gromadzić i udostępniać jego danych

Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie otrzymuje informacje stanowiące dane osobowe oraz stanowiące tajemnicę bankową od banków, z którymi BIK S. A. posiada zawarte umowy w tym zakresie. Podstawę prawną przekazywaniem informacji pomiędzy bankiem a BIK są

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lipca 2011

Przetwarzanie danych w razie zakończenia postępowania karnego

się starać o kredyt hipoteczny. Okazało się, że pomimo otrzymania pisma bank dalej przetwarza moje dane w BIK-u a sklep w KRD. Ponieważ bank i sklep po otrzymaniu decyzji z prokuratury dalej przetwarzali moje dane osobowe, już nielegalnie, czy mogę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Dane skazanego po zatarciu skazania z mocy prawa są usuwane z Rejestru Karnego

kartotek to co trzeba zrobić abym był całkowicie wymazany?

Kwestie usunięcia z rejestru skazanych regulują przepisy ustawy z dnia 24 maja 2000 roku, o Krajowym Rejestrze Karnym. Zgodnie z a rt. 14 ust. 1 ustawy dane osobowe osób skazanych usuwa się

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 marca 2009

Klient ma prawo do informacji o tym, w jakich bazach znajdują się dane o jego osobie

sytuacja mnie zaskoczyła. Co mogę zrobić aby być dla banku wiarygodny?

Wszystko zależy od ustalenia w jakiej bazie danych Pańskie dane osobowe zostały umieszczone. Bazy bankowe o klientach, działają na podstawie prawa bankowego, ustawy o ochronie

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 lutego 2010

Nie można swobodnie udostępniać danych osobowych

osobowe stanowią przedmiot ochrony prawnej i dane te nie mogą być udostępniane innym podmiotom, chyba że na przekazanie tych danych zgodziły się osoby, których dane są przetwarzane. Jeżeli dane te mają być przekazane innemu podmiotowi, a osoba której dane

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lipca 2009

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

statystycznych do oceny ryzyka kredytowego (w takim jednak przypadku nie są podawane dane osobowe klienta, a jedynie dane statystyczne). Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgody klienta, ponieważ informacje te nie odnoszą się do konkretnych osób

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 kwietnia 2009

Ochrona danych osobowych współmałżonka kredytobiorcy

podaje dane współmałżonka. Czy bank może, bez zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, uzyskiwać informację o tej osobie oraz czy dane te (ew. w jakim zakresie) mogą być przetwarzane przez Bank zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych?

Kwestie

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.