Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczynności
Czynności lecznicze -

 podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży, a substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności z oddychaniem, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u koniowatych oraz wywoływania tokolizy u krów lub koniowatych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt art.2 pkt.38

 
 
Wyszukiwana fraza:

czynności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 609 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

W razie złego wykonania prac można odstąpić od umowy

podstawie art. 631 § 1 k.c. w zw. z art. 656 § 1 k.c. Przed dokonaniem jednak tej czynności winna Pani na piśmie zawiadomić wykonawcę o wszelkich wadach w wykonanych pracach, zakreślając termin do ich poprawienia, z tym zastrzeżeniem, że po jego upływie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 24 stycznia 2013

Zniesienie współwłasności lokalu mieszkalnego pomiędzy byłymi współmałżonkami

000 000 zł - 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł. Dodatkowo notariusz pobierze podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), który wynosi 2 % wartości rynkowej prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności. Obowiązek

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2013

Darowizna a dożywocie w przypadku zachowku

aktu notarialnego przez osoby nie uczestniczące w tej czynności przewidują przepisy ustawy z dnia 14.02.1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. 1991 Nr 22 poz. 91 ) w art. 110 § 2,zgodnie z którym za zgodą stron lub na podstawie prawomocnego postanowienia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 listopada 2013

Podatnik za zobowiązania podatkowe może być ścigany także poza granicami

wyjaśniające na podstawie art. 272 i art. 274a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Czynności wezwania Pana do złożenia wyjaśnień nie wywołały jeszcze skutku w postaci przerwania biegu przedawnienia

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2014

Zmiana warunków stanowi podstawę do zmiany obowiązku alimentacyjnego

egzekucję poza granicami Polski, stąd konieczne będzie zlecenie czynności egzekucyjnych organowi egzekucyjnemu właściwemu z uwagi na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Egzekucja prowadzona jest na podstawie odpowiednich przepisów prawa

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 sierpnia 2014

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

całość znamion posiadania. Wszystkie dyspozycje posiadacza powinny swoją treścią odpowiadać dyspozycjom właściciela. Posiadacz winien więc wykonywać wszelkie czynności wskazujące na samodzielny, niczym nie skrępowany stan władztwa, bez jednoczesnej

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2006

Sprzedaż, zamiana lub darowizna wykupionego mieszkania komunalnego

, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Zatem powyższy przepis nie ma zastosowania, gdyż dotyczy on stosunku najmu. We własność nieruchomości nie wstępuję się, wymagane jest dokonanie odpowiedniej czynności prawnej (umowa

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 stycznia 2010

Kupujący ma prawo wyboru trybu reklamacji - z tytułu rękojmi lub gwarancji.

dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Określenie konsumenta zostało zawarte w art. 22 1 k.c., w myśl którego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej

Słowa kluczowe: gwarancja, konsument, kupujący, naprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2011

Prawo osoby, która dokonała nadbudowy budynku stanowiącej własność osoby trzeciej

czynności prawnych, zmierzających do uregulowania istniejącego stanu prawnego (np. przeniesienie poprzez dokonanie darowizny udziału w nieruchomości gruntowej na inwestora), gdyż w obecnym stanie prawnym dochodzenie roszczeń przez inwestora jest znacznie

Słowa kluczowe: nakłady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011
« Poprzednia 1 … 57  |  58  |  59  |  60  |  61 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.