Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczynności
Czynności lecznicze -

 podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży, a substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności z oddychaniem, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u koniowatych oraz wywoływania tokolizy u krów lub koniowatych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt art.2 pkt.38

 
 
Wyszukiwana fraza:

czynności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 609 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odbiór korespondencji z sądu po doręczeniu awiza

terminu pierwszego dnia, w jakim korespondencja miała być doręczona. Jeżeli zatem w opisanym stanie faktycznym awizo zostało pozostawione w dniu 4 stycznia 2011 roku, to dla zachowania 7 dniowego terminu dokonania czynności nie jest liczony dzień 4

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2011

Właściciel budynku powinien zwrócić poniesione nakłady w razie nadbudowy budynku przez osobę trzecią

działania a nawet wbrew jego woli. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23.11.1998 roku sygn. akt II CKN 58/98 potwierdził także, że może być to rezultatem czynności zubożonego, osób trzecich, a nawet sił przyrody. Przyczyna wzbogacenia nie ma zatem znaczenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2011

W przypadku sprzedaży długu przez bank, dłużnikowi przysługują wszelkie zarzuty jakie miał przeciwko bankowi

przedawnienia. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się

Słowa kluczowe: bank, cesja, dług, firma windykacyjna
Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 5 grudnia 2011

Ocena pracownika winna być obiektywna

obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku. Kryteria takiej oceny określa pracodawca, jednakże pracownikowi od dokonanej oceny przysługuje możliwość wniesienia odwołania. Uzyskanie ponownej negatywnej oceny, skutkuje w stosunku do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 czerwca 2012

Poświadczenie dziedziczenia określa krąg spadkobierców

spadku) nie zawiera jednak działu spadku w tym zakresie konieczne jest dokonanie odrębnej czynności prawnej, albowiem po stwierdzeniu nabycia spadku lub poświadczeniu dziedziczenia pomiędzy spadkobiercami powstaje współwłasność rzeczy i praw wchodzących w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lipca 2012

Ulga podatkowa przy nabyciu lokalu mieszkalnego w wyniku spadku lub zapisu

dożywotnika do opodatkowania. Organy podatkowe bronią innego stanowiska uznając że w przypadku takiej umowy następuje przysporzenie, podlegające oprócz podatku od czynności cywilnoprawnych także podatkowi dochodowemu. Jarosław Olejarz Radca prawny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lipca 2012

Odpowiedzialność podatkowa za zobowiązania byłego współmałżonka

podatkowych powstałych przed dniem zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji. Małżonek dłużnika nie może sprzeciwić się prowadzeniu czynności egzekucyjnych w stosunku do

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012

Dłużnik i jego rodzina będą musieli opuścić nieruchomość mieszkalną w razie ogłoszenia upadłości

się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012

Przyjęcie mandatu karnego kończy postępowanie w sprawie o wykroczenie

nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego (art. 101 kpwow

Słowa kluczowe: ITD, madat, policja, porady prawne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 3 grudnia 2012

Obowiązek dowodowy w procesie cywilnym

art. 3 k.p.c. (kodeksu postepowania cywilnego) na stronach procesu ciąży obowiązek dokonywania czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, strony zobowiązane są dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 5 grudnia 2012
« Poprzednia 1 … 57  |  58  |  59  |  60  |  61 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.