Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczynności
Czynności lecznicze -

 podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży, a substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności z oddychaniem, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u koniowatych oraz wywoływania tokolizy u krów lub koniowatych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt art.2 pkt.38

 
 
Wyszukiwana fraza:

czynności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 609 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony musi zawierać przyczynę wypowiedzenia

wypowiadaniu umów o pracę. Należy jednak zaznaczyć, że każda jednostronna deklaracja pracodawcy o ustaniu stosunku pracy, dokonana nawet z naruszeniem prawa, prowadzi do ustania stosunku pracy w terminie wskazanym przez pracodawcę, bo wszelkie jego czynności

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 5 marca 2010

Brak zgody żony ogranicza odpowiedzialność z majątku wspólnego za długi zaciągnięte przez męża

zobowiązania bez zgody współmałżonka określa § 2 wyżej wymienionego przepisu. Jak wskazał ustawodawca, jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 marca 2010

Przedawnienie zobowiazanań podatkowych

przedawnienia wynosił więc 10 lat. Zgodnie z ordynacją podatkową do 31 grudnia 2002 roku przerwanie biegu terminu przedawnienia było możliwe dzięki zastosowaniu czynności egzekucyjnej, o której podatnika zawiadamiano. Każde kolejne wszczęcie postępowania

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 kwietnia 2010

Aby dokonać zbycia nieruchomości należy uporządkować stan prawny w księdze wieczystej

czynności niezbędnych aby posiadać tytuł do majątku spadkowego, a następnie dokonać odpowiednich zmian w księdze wieczystej, rejestrze gruntów oraz innych dokumentach. Dopiero wówczas będą mogli Państwo uzyskać aktualne wpisy, w których już jako

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2010

Do czasu działu spadku każdemu ze spadkobierców przysługują na równi przedmioty majątkowe wchodzące w skład spadku

rozporządzenie przez spadkobiercę jego udziałem w przedmiocie należącym do spadku nie pociąga za sobą nieważności czynności prawnej rozporządzającej, lecz jedynie powoduje z mocy prawa względną bezskuteczność rozporządzenia (w stosunku do tych współspadkobierców

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 kwietnia 2010

Wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu i wymeldowanie osoby korzystającej z lokalu

fizycznym, praca, nauka), a także obiektywna możliwość realizacji woli przebywania w nim [1] . Sama administracyjna procedura wymeldowania jest dość czasochłonna i wymaga podjęcia przez organy gminy wielu czynności. W szczególności właściwe

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2010

Nakłady z majątku wspólnego małzonków dokonane na nieruchomość stanowiącą majątek odrębny małżonka

wzbogaconego, jak i nawet wbrew jego woli z jego dobrą lub złą wiarą. Może być także rezultatem czynności zubożonego, osób trzecich, a nawet sił przyrody [1] . W zasadzie przyczyna wzbogacenia nie ma znaczenia dla powstania roszczenia. Odrębny wypadek

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2010

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed małżeństwem

rezultatem czynności zubożonego, osób trzecich, a nawet sił przyrody. Takie stanowisko zajął także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23.11.1998 roku sygn. akt II CKN 58/98. W zasadzie przyczyna wzbogacenia nie ma znaczenia dla powstania roszczenia, odrębny

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 czerwca 2010

Skierowanie pracownika do wykonywania innej pracy i rozwiązanie stosunku pracy z powodu braku zaufania

umocowania do takiej czynności, nie skutkuje żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla pracodawcy. Należy zaznaczyć, że to na przedsiębiorcy ciąży fakt wystawiania faktur, a na zasadzie umocowania pracownika poprzez udzielenie mu pełnomocnictwa, pracownik może

Słowa kluczowe: obowiązki pracownika, pracownik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 czerwca 2010

Wznowienie postępowania w sprawie o rozwód po prawomocnym wydaniu wyroku rozwodowego

pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się wyroku niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe. Można także

Słowa kluczowe: wznowienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 sierpnia 2010
« Poprzednia 1 … 56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.