Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczynności
Czynności lecznicze -

 podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży, a substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności z oddychaniem, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u koniowatych oraz wywoływania tokolizy u krów lub koniowatych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt art.2 pkt.38

 
 
Wyszukiwana fraza:

czynności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 609 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ustalenie wartości nabycia spadku na potrzeby wyliczenia należnego podatku od spadków i darowizn

jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 września 2009

Zamawiający dzieło zobowiazany jest do zapłaty wynagrodzenia

osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 września 2009

Darowizna na rzecz osoby, która nie jest uprawniona do zachowku

odpłatną. Fakt zastrzeżenia świadczenia na rzecz darczyńcy lub osoby trzeciej nie odbiera tej czynności cech nieodpłatności, jest to darowizna (obciążliwa). Natomiast inną czynnością prawną jest umowa dożywocia. W myśl art. 908 § 1 k.c. jeżeli w zamian za

Słowa kluczowe: darowizna, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 listopada 2009

Możliwość obrony przed egzekucją prowadzoną na podstawie prawomocnego wyroku sądu

niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2007 roku, sygn. akt II CZ 16/07, instytucja

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2009

Zapłata za umowę o dzieło, w razie braku współdziałania zleceniodawcy

dokumentem wykazującym, iż czynność została dokonana, może być każdy dokument, którego treść bezpośrednio lub pośrednio wskazuje na fakt dokonania czynności. Nie jest konieczne, aby pismo to pochodziło od strony, przeciwko której taki dowód będzie prowadzony

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 stycznia 2010

Materiał prasowy, który może naruszyć dobra osobiste, winien być sprostowany

, a także (jeżeli zachodzą przesłanki do uznania, iż naruszone zostały Pańskie dobra osobiste) żądać zgodnie z art. 24 k.c. ażeby redakcja, która dopuściła się naruszenia Pańskich dóbr osobistych, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego

Słowa kluczowe: dobra osobiste
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 stycznia 2010

Zwrot przedmiotu darowizny lub dożywocia

pojęcie "rażącej niewdzięczności" należy rozumieć tylko takie czynności obdarowanego - działania lub zaniechania, które są skierowane przeciwko darczyńcy z zamiarem nieprzyjaznym. Chodzi tu przede wszystkim o popełnienie przestępstwa przeciwko darczyńcy

Słowa kluczowe: dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 stycznia 2010

Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny zwolnione jest z podatku dochodowego

zwykłej formie pisemnej. Zawarta umowa użyczenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Aby użyczyć rzecz, musi ona być oznaczona, tzn. konieczne jest wyodrębnienie części lokalu, który ma być użyczony. Wyodrębnienie takie może

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 stycznia 2010

Brak świadomości uzasadnia powództwo o ustalenie nieistnienia zawartej umowy

, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych. Stan wyłączający świadomość to - najogólniej rzecz ujmując - brak rozeznania, niemożność rozumienia zachowań własnych i zachowań innych osób

Słowa kluczowe: powództwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2010

Odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni może tylko konsument

), zgodnie z którą, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeżeli zawarł Pan umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie mają zastosowania do

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lutego 2010
« Poprzednia 1 … 55  |  56  |  57  |  58  |  59 … 61 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.