Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczynności
Czynności lecznicze -

 podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży, a substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności z oddychaniem, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u koniowatych oraz wywoływania tokolizy u krów lub koniowatych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt art.2 pkt.38

 
 
Wyszukiwana fraza:

czynności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 609 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: - wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; - oznaczenie

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 stycznia 2008

Przedawnienie nie jest umorzeniem długów

stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2008

Spółdzielcze lokatorskie prawo po rozwodzie

roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 lutego 2008

Najpierw dział spadku, potem darowizna

przedmiotów jakie przypadłby im w wyniku działu spadku.Dział spadku i jednoczesna darowizna, może odbyć się w jednym akcie notarialnym, o ile będą przygotowane wszystkie dokumenty związane ze spadkiem (notariusz pobierze taksę notarialną od obu czynności, ale

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 marca 2008

Odpowiedzialność administratora serwisu internetowego za publikację treści pomawiającą osobę trzecią

dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia

Słowa kluczowe: pomówienie, zniesławienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 kwietnia 2008

Można doliczyć do zasiedzenia nieruchomości poprzednie samoistne posiadanie przez poprzedników prawnych

całkowicie na prawie własności. Istotnym bowiem jego elementem musi być posiadanie określane mianem "posiadania samoistnego", polegające na faktycznym władaniu rzeczą "jak właściciel". Konieczne jest zatem wykonywanie przez posiadacza wszelkich czynności

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2008

Samoistny posiadacz może nabyć nieruchomość przez zasiedzenie

terminie otwarcia i ogłoszenia nie zawiadamia się osób zainteresowanych, jednakże mogą one być obecne przy tej czynności. Zgodnie z art. 646 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lutego 2009

Podział wkładu mieszkanowego i prawa lokatorskiego do lokalu mieszkalnego

zawiadomić spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności związanych z podziałem prawa

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 marca 2009

Prawo najmu lokalu mieszkalnego także może podlegać podziałowi pomiędzy byłych małżonków

nabyte w sposób pierwotny i pochodny, w drodze czynności prawnej, z mocy samego prawa, na podstawie decyzji administracyjnej, orzeczenia sądowego lub innego zdarzenia, z którym ustawa wiąże nabycie prawa. Z powyższego wynika zatem, że o wejściu

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2009

Uprawnienia konsumenta w razie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (wady rzeczy sprzedanej)

szereg podstawowych części, a także wykazać swoją niewinność wobec nieuzasadnionego zarzutu sfałszowania karty gwarancyjnej.

W przypadku nabycia towaru przez konsumenta (konsument to osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej nie związanej

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2009
« Poprzednia 1 … 54  |  55  |  56  |  57  |  58 … 61 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.