Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczynności
Czynności lecznicze -

 podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży, a substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności z oddychaniem, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u koniowatych oraz wywoływania tokolizy u krów lub koniowatych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt art.2 pkt.38

 
 
Wyszukiwana fraza:

czynności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 609 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Okres przedawnienia roszczeń z tytułu składek ZUS

przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia. Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 listopada 2012

Małoletniemu oraz jego opiekunowi przysługuje w razie eksmisji lokal socjalny

pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2012

Wyzwiska pod adresem innej osoby stanowi przestępstwo zniewagi

czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Niedopuszczalność drogi sądowej stanowi bezwzględną przesłankę odwoławczą

, eksperymentu procesowego oraz ze świadków. Czy sąd podejmie czynności procesowe, jeżeli tak, to jakie? Jaką wyda decyzję procesową?

Droga sądowa jest jedną z pozytywnych przesłanek umożliwiających rozpoznanie sprawy przez sąd cywilny. Zgodnie z art. 2 § 1

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2012

Roszczenie o zwrot zaliczki przedawnia się na zasadach ogólnych

. Zgodnie z art. 120 k.c. (kodeksu cywilnego) bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 grudnia 2012

Zakaz wyświetlania reklamy stron hazardowych

umieszczenia w treści domeny reklamy gier hazardowych. Dla odpowiedzialności z w/w przepisu nie jest konieczne, aby sprawca osobiście wprowadził dane do strony internetowej lecz wystarczającym jest zlecenie wykonania takiej czynności innej osobie (w tym zgoda

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 listopada 2013

Powództwo przeciwegzekucyjne umożliwia ochronę osoby trzeciej

kosztów postępowania w razie gdyby wierzyciel uznał przy pierwszej czynności procesowej powództwo osoby trzeciej gdyż działał w dobrej wierze i nie miał świadomości o naruszeniu praw tej osoby. Treść art. 841 § 2 k.p.c. odnosi się do sytuacji

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2014

Dokonanie zajęcia kredytu przez komornika

Pana rzecz dokona ich przelewu na rachunek komornika realizując zajęcie. Aby zatem określić w opisanym stanie faktycznym poprawność działania banku, konieczne byłoby ustalenia jaka była podstawa prawna dokonanych czynności przez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem w związku ze zmniejszeniem liczby godzin

. W stosunku do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze podstawą czynności pracodawcy zmieniającej treść stosunku pracy jest art. 42 Kodeksu pracy w związku z art. 91 c ust. 1 Karty Nauczyciela. Dlatego też mimo Pani zgody w/w przepisy nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 czerwca 2014

Podstawowe informacje o postepowaniu spadkowym i prawie do zachowku

po babci Pana żony, wejdą jej spadkobiercy ustawowi. Właściwość sądowa Na podstawie a rt. 628 k.p.c. do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 kwietnia 2008
« Poprzednia 1 … 52  |  53  |  54  |  55  |  56 … 61 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.