Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczynności
Czynności lecznicze -

 podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży, a substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności z oddychaniem, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u koniowatych oraz wywoływania tokolizy u krów lub koniowatych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt art.2 pkt.38

 
 
Wyszukiwana fraza:

czynności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 609 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przedawnienie roszczeń wynikających z ugody zawartej z bankiem

przez bank działalności gospodarczej, roszczenia te ulegają trzy letniemu okresowi przedawnienia. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2010

Darowizna nieruchomości dokonana na rzecz jednego z dzieci

konieczne uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz kosztów sporządzenia aktu notarialnego). Dokonanie darowizny nieruchomości musi zostać dokonane w formie aktu notarialnego. Notariusz za sporządzenie aktu notarialnego

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 sierpnia 2010

Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy wygasa wraz z wygaśnieciem trwania stosunku pracy

15.03.2006 roku sygn. akt II PK 166/05, o ile strony umowy o zakazie konkurencji dopuszczają możliwość jej wcześniejszego rozwiązania, powinny wyraźnie wskazać w umowie sposób dokonania tej czynności. Reasumując, jeżeli w opisanym stanie faktycznym

Słowa kluczowe: zakaz konkurencji
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 sierpnia 2010

Skutkiem nie złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie, może być odziedziczenie długów spadkowych

gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych (np. małoletni) albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest

Słowa kluczowe: długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2010

Żądanie zwrotu nakładów poczynionych na lokal mieszkalny osoby trzeciej może opierać się na bezpodstawnym wzbogaceniu

23.11.1998 roku sygn. akt II CKN 58/98 potwierdził także, że może być to rezultatem czynności zubożonego, osób trzecich, a nawet sił przyrody. Przyczyna wzbogacenia nie ma zatem znaczenia, ważne jest aby wzbogacenie nastąpiło bez podstawy prawnej. Dokonanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 września 2010

Spełniając świadczenie w interesie dłużnika jest zażądać pokwitowania

wykonawczego wierzycielowi, zgodnie z § 53 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 roku w sprawie czynności komorników komornik czyni na tytule wykonawczym wzmiankę, że roszczenie zostało zaspokojone w całości lub w oznaczonej części

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2010

Kredyt wzięty przez współkredytobiorców może powodować wzajemne roszczenia o bezpodstawne wzbogacenie

CKN 58/98 potwierdził także, że może być to rezultatem czynności zubożonego, osób trzecich, a nawet sił przyrody. Przyczyna wzbogacenia nie ma zatem znaczenia, ważne jest aby wzbogacenie nastąpiło bez podstawy prawnej. Sprawa o zwrot bezpodstawnie

Słowa kluczowe: kredyt
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 września 2010

Zniesienie współwłasności nieruchomości przez sąd

powstałej w wyniku takiego podziału nieruchomości może nią swobodnie rozporządzać, w tym przenieść jej własność na dowolną osobę (w wyniku sprzedaży, darowizny lub innej czynności rozporządzającej). Dokonanie darowizny na rzecz jednego z synów, może mieć

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 września 2010

Przedawnienie roszczenia firmy telekomunikacyjnej

; przez wszczęcie mediacji. Reasumując, jeżeli w opisanym stanie faktycznym wierzyciel nie podjął czynności mających na celu przerwanie biegu przedawnienia, to prawdopodobnie roszczenie uległo przedawnieniu. Przerwanie biegu nie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 października 2010

Rozszerzenie wspólności ustawowej małżeńskiej na przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę

dysponowania składnikami majątku, które małżonek z tego tytułu miałby otrzymać w przyszłości. Stronami takich czynności prawnych obok małżonków są osoby trzecie, stąd należałoby uszanować wolę tych osób (darczyńcy, spadkodawcy). W takim przypadku darczyńca lub

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 stycznia 2011
« Poprzednia 1 … 49  |  50  |  51  |  52  |  53 … 61 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.