Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczynności
Czynności lecznicze -

 podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży, a substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności z oddychaniem, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u koniowatych oraz wywoływania tokolizy u krów lub koniowatych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt art.2 pkt.38

 
 
Wyszukiwana fraza:

czynności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 609 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodznie także gdy nie zawarł umowy o pracę z pracownikiem na piśmie

pracodawcy na gruncie przepisów prawa karnego. W myśl art. 218 § 1 k.k. (kodeksu karnego) osoba, która wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 kwietnia 2010

Jak nie dopuścić do zasiedzenia nieruchomości przez osoby trzecie?

] . Reasumując, jeżeli nie chcą Państwo doprowadzić do zasiedzenia nieruchomości przez inną osobę, nie wystarczy opłacanie podatków. Muszą Państwo podejmować wszelkie czynności związane z faktycznym korzystaniem z rzeczy z wyłączeniem innych osób, a więc dotyczy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 kwietnia 2010

Znęcać psychicznie można się także nad osobą obcą

), karcenie ma charakter umiarkowany, w szczególności niełączący się z naruszeniem czynności narządu ciała, rozstrojem zdrowia i nie stanowi zagrożenia dla prawidłowego rozwoju małoletniego [4] . Niewątpliwym jest, że stosunek jaki

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 6 maja 2010

Wymeldowanie osoby w trybie administracyjnym

fizycznym, praca, nauka), a także obiektywna możliwość realizacji woli przebywania w nim [1] . Sama administracyjna procedura wymeldowania jest dość czasochłonna i wymaga podjęcia przez organy gminy wielu czynności. W szczególności

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 maja 2010

Obowiazek spłaty kredytu zaciągniętego przez jednego z małżonków bez zgody współmałżonka

zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z: majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę dłużnika, z dochodów uzyskanych przez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 maja 2010

Wyłaczenie rzecznika dyscyplinarnego od udziału w ponownym rozpoznaniu sprawy

wyłączeniu prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze oraz oskarżyciela publicznego orzeka prokurator nadzorujący postępowanie lub bezpośrednio przełożony. Należy zaznaczyć także, że czynności dokonane przez osobę podlegającą wyłączeniu, zanim

Słowa kluczowe: postępowanie dyscyplinarne
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 czerwca 2010

Podniesienie czynszu dla lokalu użytkowego przez wspólnotę mieszkaniową

nieczystości, wynagrodzenia zarządu lub zarządcy), jak też czynności zakres ten przekraczające, w szczególności wymienione w art. 22 ust. 3 ustawy z 1994 r. o własności lokali. Reasumując, w opisanym stanie faktycznym właściciele nieruchomości mogą w

Słowa kluczowe: czynsz
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 czerwca 2010

Mobbing oznacza wszelkie działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu

. 218 § 1 k.k. (kodeksu karnego). Zgodnie z tym przepisem, osoba która wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia

Słowa kluczowe: mobbing
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 13 czerwca 2010

Oddanie w użytkowanie gruntów leśnych

czynności prawnej lub faktycznej (może to być np. zaprzestanie użytkowania nieruchomości). Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: użytkowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lipca 2010

Pomówienie innej osoby jako przestępstwo zniesławienia

także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on

Słowa kluczowe: zniesławienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 14 lipca 2010
« Poprzednia 1 … 48  |  49  |  50  |  51  |  52 … 61 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.