Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczynności
Czynności lecznicze -

 podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży, a substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności z oddychaniem, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u koniowatych oraz wywoływania tokolizy u krów lub koniowatych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt art.2 pkt.38

 
 
Wyszukiwana fraza:

czynności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 609 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo do działania w imieniu spółki jawnej

. (kodeksu spółek handlowych), każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Prawa reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 grudnia 2009

Komornik może wszcząć egzekucję z nieruchomości na wniosek wierzyciela

konsolidacyjnego lub hipotecznego). Może Pan złożyć skargę na czynności komornika, jednakże będzie to miało jedynie skutek przedłużenia postępowania. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 marca 2008

Dochodzenie roszczeń od osoby trzeciej na podstawie skargi pauliańskiej

czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010

Alimenty wypłacane pełnoletniemu dziecku

na rachunek córki.

W chwili osiągnięcia pelnoletności Pańska córka uzyskała pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku zasądzania alimentów na rzecz małoletniego dziecka, matka dziecka działała jako pelnomocnik dziecka, jednakże alimenty

Słowa kluczowe: alimenty, pełnoletni
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 października 2006

Zła cena na Allegro

powołanie się na wadę oświadczenia woli, a dokładniej na błąd. W przypadku błędu, złożone oświadczenie woli pod jego wpływem, nie powoduje nieważności czynności prawnej, ale można uchylić się od skutków prawnych takiego oświadczenia. Zgodnie z art. 84. § 1

Słowa kluczowe: błąd, wady oświadczenia woli
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 kwietnia 2007

Ochrona wynagrodzenia za pracę przed egzekucją

wolną od wynagrodzenia kwotę, jest sprzeczne z prawem, gdyż wynagrodzenie to podlega ochronie. Zgodnie z art. 767 § 1 Kpc (kodeksu postępowania cywilnego), na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, przy którym działa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 października 2007

Pozorność jako wada oświadczenia woli

czynności pozornej w celu ukrycia innej zamierzonej czynności. Tylko pozytywne ustalenia faktyczne w tym zakresie uprawniają do przyjęcia sankcji bezwzględnej nieważności umowy. W opisanym stanie faktycznym naszym zdaniem zachodzą pewne

Słowa kluczowe: pozorność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2008

Podatek VAT od umowy o dzieło

dzieło. Czy od takich umów o dzieło zleceniobiorcy powinni zapłacić podatek VAT, oczywiście po przekroczeniu limitu wejścia do VAT.

Warunkiem formalnym opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2008

Współwłaściciel może domagać się odszkodowania za bezumowne korzystanie z rzeczy

, zgodnie z treścią art. 199 kodeksu cywilnego, do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 czerwca 2012

Odwołanie pełnomocnika

potwierdzeniem odbioru, gdyż po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić dokument pełnomocnictwa. Jeżeli jednak już jako były pełnomocnik nie mający umocowania albo przekraczając jego zakres, dokona on jakiejś czynności, to ważność

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 czerwca 2006
« Poprzednia 1 … 3  |  4  |  5  |  6  |  7 … 61 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.