Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczynności
Czynności lecznicze -

 podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży, a substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności z oddychaniem, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u koniowatych oraz wywoływania tokolizy u krów lub koniowatych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt art.2 pkt.38

 
 
Wyszukiwana fraza:

czynności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 609 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Jak bronić się przed zniewagą lub pomówieniem?

zaniechania tego działania, a w razie dokonanego naruszenia może ona także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w

Słowa kluczowe: pomówienie, zniewaga
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 października 2009

Prawo prowadzenia spraw spółki może być odebrane wspólnikowi z ważnych powodów

Jestem wspólnikiem spółki jawnej wraz z dwoma innymi osobami. Wspólnicy jednak dokonują pewnych czynności niezgodnych z ustawą o rachunkowości. Mimo mojego sprzeciwu, forsują na ślepo decyzje szkodliwe dla spółki. Grożą także rozwiązaniem spółki

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 grudnia 2009

Ograniczenia inwestycji na terenie objętym programem Natura 2000

wykaz niezbędnych działań, sposoby i terminy ich wykonania oraz warunki i terminy rozliczenia należności za wykonane czynności, a także wartość rekompensaty za utracone dochody wynikające z wprowadzonych ograniczeń. Reasumując, istnieją dwa

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lutego 2010

Nadużywanie alkoholu przez małżonka stanowić może przesłankę jego winy w rozkładzie małżeństwa

stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (choroba psychiczna), chyba że osoba taka uległa zakłóceniu czynności psychicznych wskutek użycia napojów odurzających albo innych podobnych środków (poza sytuacją, gdy stan

Słowa kluczowe: rozwód, wina
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lutego 2010

Wysokość podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług w kraju trzecim

stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej. Ustawa określa także za rozporządzeniem 1777/2005 jak rozumieć usługę

Słowa kluczowe: podatek vat
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lutego 2010

Pisma sądowe osobie fizycznej doręcza się na adres zamieszkania, a osobie prawnej na adres siedziby

czynności określonej w piśmie. Zgodnie z art. 133 § 2 k.p.c., pisma procesowe lub orzeczenia dla osoby prawnej, doręcza się organowi uprawnionemu do reprezentowania ich przed sądem lub do rąk pracownika upoważnionego do odbioru pism. Zasadniczo osobami

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2010

Bank ma ograniczony czas na dochdzenie swoich roszczeń

roszczenia. Do takich czynności zalicza się m.in. wytoczenie powództwa, wniesienie powództwa wzajemnego, zawezwanie do próby ugodowej oraz powołanie się na zarzut potrącenia; przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2010

W przypadku dokonywania oględzin przez nadzór budowlany należy dopuścić do nich wszystkie strony postępowania

dowodzie (art. 79 § 1 k.p.a.). O terminie wizji lokalnej każda ze stron musi być powiadomiona, co najmniej na siedem dni przed terminem w celu umożliwienia jej wzięcia udziału w tej czynności oraz przygotowania się do niej. W toku przeprowadzania wizji

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 marca 2010

Właściciel nieruchomosci nie może wymeldować osoby, która przebywa w jego lokalu mieszkalnym

właściciel lokalu mieszkalnego winien wpierw doprowadzić do ustania stosunku prawnego, a dopiero wówczas może podjąć czynności zmierzające do usunięcia z lokalu (eksmisja). Jeżeli stosunek prawny, na podstawie którego zajmuje Pani lokal mieszkalny, nie jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2010

Pracodawca ma obowiązek potwierdzić zawarcie umowy o pracę na piśmie

, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł. Ponadto można także rozpatrywać odpowiedzialność pracodawcy na gruncie przepisów prawa karnego. W myśl art. 218 § 1 k.k. (kodeksu karnego) osoba, która wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i

Słowa kluczowe: pracodawca, pracownik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 kwietnia 2010
« Poprzednia 1 … 47  |  48  |  49  |  50  |  51 … 61 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.