Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczynności
Czynności lecznicze -

 podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży, a substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności z oddychaniem, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u koniowatych oraz wywoływania tokolizy u krów lub koniowatych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt art.2 pkt.38

 
 
Wyszukiwana fraza:

czynności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 609 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Jeżeli osiągasz dochody musisz zapłacić podatek dochodowy

jednej osoby. Darowizna taka co do zasady podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2% w przypadku umowy darowizny. Darowizna pod warunkiem spełnienia określonych wymogów zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 marca 2008

Zasiedzenie - sposób na nabycie własności nieruchomości

właściciela. Posiadacz winien więc wykonywać wszelkie czynności wskazujące na samodzielny, niczym nie skrępowany stan władztwa, bez jednoczesnej legitymacji prawnej w postaci prawa własności. Sąd Najwyższy wielokrotnie wypowiadał się na temat zachowań

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 marca 2008

Odpowiedzialność za wykorzystanie cudzego utworu bez zgody autora

naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 marca 2008

Orzeczenie rozwodu (lub rozdzielności majątkowej) pod nieobecność jednego z małżonków

k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania m. in. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 kwietnia 2008

Zmiana nazwiska dziecka wymaga zgody ojca nawet gdy ma on ograniczone prawa rodzicielskie

, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany, albo gdy jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Gdy dziecko ukończyło 14 lat, potrzebna jest również

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2008

Powstanie rady szkoły a uprawnienia rady pedagogicznej szkoły

tego działania. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Właściciel może dowolnie rozporzadzać swoim mieniem

ograniczoną zdolność do czynności prawnych, tzn. zostałby całkowicie lub czesiowo ubezwłasnowolniony). Pana ojciec może także zapisać swój majątek w spadku dowolnej osobie (poprzez testament). Jeżeli tego nie uczyni (tzn. nie sporządzi testamentu, wówczas

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 czerwca 2008

Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia może złożyć także ubezwłasnowolniony

wynikiem faktycznego stanu psychicznego czy umysłowego, to należałoby osobie zainteresowanej dać możliwość wykonywania "łatwiejszych" czynności procesowych - wszczynanie postępowania, a nie "trudniejszych" - zaskarżanie postanowień wydanych w jego wyniku

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lipca 2008

Wierzyciel nie może odmówić spełnienia świadczenia przez dłużnika, choćby było częściowe

wierzytelności pieniężnych wierzyciel może żądać obok roszczenia głównego także odsetek . Zgodnie z art. 359 k.c. odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2008

Sprzedaż nieruchomości a podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości

urząd skarbowy o nabywanym w drodze darowizny majątku na specjalnym formularzu SD-Z1 w terminie miesiąca od dokonania czynności. Do jego złożenia zobowiązany jest otrzymujący darowiznę. Zawiadomienia takiego nie trzeba natomiast składać w dwóch

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008
« Poprzednia 1 … 45  |  46  |  47  |  48  |  49 … 61 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.