Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczynności
Czynności lecznicze -

 podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży, a substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności z oddychaniem, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u koniowatych oraz wywoływania tokolizy u krów lub koniowatych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt art.2 pkt.38

 
 
Wyszukiwana fraza:

czynności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 609 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zwrot zaliczki w związku z rozwiązaniem umowy

pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Oceniając zatem prawa i obowiązki stron wynikających z zawartej umowy, należy brać pod uwagę treść złożonej i przyjętej oferty

Słowa kluczowe: zadatek, zaliczka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 października 2006

Kiedy można odroczyć rozprawę

przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 listopada 2006

Opłaty związane ze spadkiem i darowizną nieruchomości

nowelizacji. Dla II grupy podatkowej podatek od spadków i darowizn wynosi 1.644,50 zł oraz 12% od nadwyżki ponad 20.556 zł. (czyli łączny podatek od spadku i darowizny wyniesie ok. 10 tys. zł). Obie czynności prawne (darowizna i postępowanie spadkowe) będą

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 grudnia 2006

Przedawnienie roszczeń banku w związku ze spłatą kredytu

przez bank z kolejnymi roszczeniami z tytułu prowadzonych czynności bankowych. W opisanej sytuacji zasadniczo są możliwe dwa wyjścia. Pierwsze to zwrócenie się do zarządu banku (lub innej osoby z kierownictwa), z pismem wnoszącym o wyjaśnienie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 marca 2009

Powołanie i wynagrodzenie biegłego

. 195 kpk - do pełnienia czynności biegłego jest obowiązany nie tylko biegły sądowy ale także każda osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie. Przepis ten stosuje się także do specjalistów w danej dziedzinie. Różnica w zakupie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 stycznia 2007

Przedawnienie zobowiązania wobec urzędu skarbowego

przedawnienia wynosił więc 10 lat. Zgodnie z ordynacją podatkową do 31 grudnia 2002 r. przerwanie biegu terminu przedawnienia było możliwe dzięki zastosowaniu czynności egzekucyjnej, o której podatnika zawiadamiano. Każde kolejne wszczęcie postępowania nie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 stycznia 2007

Rozporządzenie testamentowe - zapis

przerwaniu lub zawieszeniu, a po przerwaniu liczy się na nowo. Przerwać bieg przedawnienia może podjęcie czynności w celu dochodzenia swoich roszczeń przed sądem (lub innym organem) albo poprzez uznanie długu (np. Pani/a ojciec napisze że spłaci dług z zapisu

Słowa kluczowe: spadek, zapis
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 stycznia 2007

Nielegalne nagrywanie osób trzecich może być przestępstwem

sprawcy zmierzające do uzyskania dostępu do informacji nieprzeznaczonej dla niego, przy czym nie jest konieczne uzyskanie informacji , wystarczającą przesłanką jest, że sprawca podejmuje określone czynności w celu uzyskania informacji, do której nie jest

Słowa kluczowe: podsłuch
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 16 sierpnia 2010

Ochrona przed egzekucją niezapłaconego rachunku telefonicznego

, to nie przysługuje Panu w żadnym przypadku ten zarzut. Wierzyciel może poprzez dokonywanie czynności przed sądem lub komornikiem doprowadzić do sytuacji, w której roszczenie nie przedawni się. Jeżeli roszczenie się przedawniło przed skierowaniem

Słowa kluczowe: egzekucja, przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 maja 2007

Przekształcenie najmu w lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego i w prawo własności

prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa, lub nie dokonania czynności określonych statutem (§ 67 i § 68 statutu), nabyła własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 maja 2007
« Poprzednia 1 … 42  |  43  |  44  |  45  |  46 … 61 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.