Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczynności
Czynności lecznicze -

 podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży, a substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności z oddychaniem, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u koniowatych oraz wywoływania tokolizy u krów lub koniowatych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt art.2 pkt.38

 
 
Wyszukiwana fraza:

czynności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 609 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zajęcie rachunku spółki gdy dłużnikiem jest tylko jeden ze wspólników

zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich. Dalsze czynności egzekucyjne prowadzone będą do przypadającego dłużnikowi udziału w rachunku wspólnym stosownie do treści umowy regulującej prowadzenie rachunku, którą

Słowa kluczowe: zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 maja 2009

Stosunek pracy członka zarządu spółdzielni

. Wówczas można przyjąć, że zachowane zostało wymaganie równoczesności, co z kolei oznacza, że rada nadzorcza nie traci uprawnienia do podejmowania czynności w zakresie rozwiązania umowy o pracę z odwołanym członkiem zarządu p. o. prezesa zarządu

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lipca 2009

Policjant może użyć siły w razie niepodporządkowania się jego poleceniom

w stosunku do kompletnie nie agresywnej osoby i legitymować nie podając swoich danych, gdy o to proszę?

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji, policjanci wykonując czynności służbowe mają prawo do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 września 2011

Przyjmując wypowiedzenie zmieniające pracownik nie może skorzystać z przepisów o rozwiązaniu stosunku pracy w tym trybie

złożonego przez Panią oświadczenia woli. Zgodnie z tym przepisem w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 29 sierpnia 2012

Zwrot nakładów przy umowie dzierżawy

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wskazuje on, że „uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć czynności związane z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Składki ZUS przy zatrudnieniu i świadczeniu usług w spółkach powiązanych

przez jedną osobę różnych czynności wchodzących w skład dwóch różnych podmiotów co do zasady nie niesie za sobą żadnych prawnych ograniczeń, o ile czynności te będą faktycznie wykonywane odrębnie na rzecz każdego z tych podmiotów i będą one prawidłowo

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 maja 2014

Komornik może zająć rachunek bankowy należący do spółki cywilnej

art. 891 1 § 1 k.p.c., zgodnie z którym, na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich. Dalsze czynności egzekucyjne prowadzone będą do

Typ: Porada
Kategoria: egzekucja
Data utworzenia: 4 lipca 2014

Obowiązki wspólnika spółki jawnej

. Ma Pan prawo podjąć czynności, które zmierzałyby do rozwiązania spółki, gdy zachodzą ku temu ważne powody. Uznanie powodów za ważne pozostaje w gestii sądu. Jakie to są więc te ważne powody? Ustawodawca rozstrzygnął, że takim ważnym powodem jest

Słowa kluczowe: spółka jawna, wspólnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2006

Przesłanki unieważnienia testamentu własnoręcznego

umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych. Podobnie nieważne jest oświadczenie woli złożone dla poru, wymuszone oraz działanie pod wpływem błędu (o ile jest on istotny). Zgodnie z art. 945. § 1 kc

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Gwarancja i rękojmia za wady w przypadku sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami

określa prawa i obowiazku zwiazane ze sprzedażą dokonaną na rzecz konsumenta. Zgodnie z art. 22(1) k.c. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Tym samym

Słowa kluczowe: gwarancja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2006
« Poprzednia 1 … 41  |  42  |  43  |  44  |  45 … 61 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.