Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczynności
Czynności lecznicze -

 podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży, a substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności z oddychaniem, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u koniowatych oraz wywoływania tokolizy u krów lub koniowatych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt art.2 pkt.38

 
 
Wyszukiwana fraza:

czynności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 609 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Współwłasność środków zgromadzonych na wspólnym rachunku bankowym

(po połowie). Możliwe jest umowne ustalenie innego podziału (np. w stosunku 25% do 75%). Przepis ten umożliwia też zróżnicowanie statusu współposiadaczy, np. poprzez wprowadzenie wymogu, że określone czynności mogą być dokonywane wyłącznie przez

Słowa kluczowe: bankowe prawo, rachunek bankowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 stycznia 2011

Przedawnienie roszczeń z umowy agencyjnej

, do przedawnienia roszczeń z umowy agencyjnej stosuje się przepisy o zleceniu. Zgodnie z treścią art. 751 pkt. 1 k.c. z upływem lat dwóch przedawniają się roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 listopada 2011

W przypadku eksmisji lokal socjalny dostarcza gmina

prawny i w którym może zamieszkać. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 grudnia 2011

Poszukiwanie majątku spadkowego

.). Komornik dokonujący spisu inwentarza ustala z urzędu, jakie przedmioty powinny być wciągnięte do spisu. W razie potrzeby wciągnięcia do spisu rzeczy znajdujących się w okręgu innego sądu, sąd spadku może zwrócić się o dokonanie potrzebnych czynności do sądu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Uczelnia może pobierać wyższe opłaty

takie czynności jak: rejestracja na kolejny semestr lub rok akademicki, egzamin, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lipca 2012

Umowa pożyczki zawarta na określony czas może być wypowiedziana jeżeli strony ustaliły w niej takie uprawnienie

. Zgodnie z art. 359 § 1 k.c. odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Jeżeli zatem zawierając umowę o udzielenie pożyczki strony nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 sierpnia 2012

Na stronie ciąży obowiązek udowodnienia faktu

. Obecnie jednak art. 3 k.p.c. nakłada na strony procesu określone obowiązki, rezygnując w obecnym brzmieniu z obowiązku sądu do wykrycia z urzędu prawdy materialnej. W myśl tego przepisu strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 grudnia 2012

Nieuiszczenie opłaty od pisma procesowego stanowi brak fiskalny

przepisami ustawy. Nie uiszczenie opłaty przy wniesieniu pisma, które podlega opłacie zgodnie z art. 126 [2] § 1 k.p.c. (kodeksu postepowania cywilnego) powoduje bezczynność sądu, tzn. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek takiego pisma, od którego nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 grudnia 2012

Spadkodawca może pozbawić spadkobierców prawa do zachowku

mieszkania. W skrócie mieszkanie chce mi przekazać, bez żadnych późniejszych roszczeń do zachowku. W jaki sposób przeprowadzić czynności darowizny, żeby prawo do zachowku zostało wyłączone?

Dokonanie darowizny za życia spadkodawcy wiąże się z ewentualnymi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 kwietnia 2013

Obowiązek sporządzenia PIT 8C spoczywa na płatniku

skarbowych, wraz z oświadczeniem – tzw. czynnym żalem, które zapobiegnie ewentualnej karze. Istotne jest aby czynności te wykonać zanim organy skarbowe rozpoczęły by kontrolę w zakresie wykonania obowiązku płatnika. Jarosław Olejarz Radca

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 marca 2014
« Poprzednia 1 … 39  |  40  |  41  |  42  |  43 … 61 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.