Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczynności
Czynności lecznicze -

 podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży, a substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności z oddychaniem, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u koniowatych oraz wywoływania tokolizy u krów lub koniowatych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt art.2 pkt.38

 
 
Wyszukiwana fraza:

czynności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 609 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Istnienie samego małżeństwa kościelnego nie jest przesłanką do zawarcia małżeństwa świeckiego

mieszka z matką. Płacę także orzeczone przez sąd alimenty na dziecko. Obecnie związałem się z inną kobietą. Jakie czynności prawne niesie za sobą brak rozwodu kościelnego? Czy nie mając rozwodu kościelnego, będę mógł zawrzeć ślub cywilny?

Po pierwsze

Słowa kluczowe: małżeństwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 lutego 2010

Współmałżonek nie jest zobowiązany do spłaty długów zaciągniętych bez jego zgody przez drugiego małżonka

dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Reasumując, w opisanym stanie faktycznym, gdy zobowiązania kredytowe zostały zaciągnięte bez zgody

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 lutego 2010

Współmałżonek nie odpowiada za dług zaciągnięty bez jego zgody przez współmałżonka

dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Reasumując, w opisanym stanie faktycznym, gdy zobowiązania kredytowe zostały zaciągnięte bez zgody

Słowa kluczowe: zgoda współmałżonka
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lutego 2010

Przedawnienie zobowiazań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynosi co do zasady lat 10

tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia. Należy także zaznaczyć, że poprzez pewne czynności i działania bieg terminu przedawniania może zostać zawieszony lub przerwany. W

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 lutego 2010

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku

prostym przyjęciem spadku (pełną odpowiedzialnością za długi spadkowe). Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 maja 2010

Koszty związane z działem spadku, w tym koszty zastępstwa procesowego

odpowiedni przepis wykonawczy stanowiący o kosztach zastępstwa procesowego ponoszonego prze Skarb Państwa. Zgodnie z § 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 maja 2010

Unieważnienie małżeństwa zachodzi tylko w szczególnych okolicznościach przewidzianych prawem

. uzyskiwanie zgody współmałżonka do dokonania określonych czynności). Także na gruncie prawa spadkowego, z mocy ustawy taki małżonek dziedziczy po zmarłym współmałżonku, choćby nie zamieszkiwał i nie utrzymywał kontaktu ze współmałżonkiem od wielu lat. Z tego

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2010

Wynajęcie lokalu mieszkalnego przez jednego ze współmałżonków wymaga zgody drugiego współmałżonka

czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków, Umowa najmu lokalu mieszkalnego jest umową

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 sierpnia 2010

Biorący w użyczenie lokal mieszkalny może go bez zgody użyczającego wynająć

ważności umowy o użyczenia żadnej szczególnej formy. Można ją zawrzeć w każdy sposób, chociażby ustnie a nawet przez czynności konkludentne. Jednakże w przypadku umowy użyczenia nieruchomości, aby dokonać wpisu do księgi wieczystej prawa użytkowania, umowa

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2010

Brak testamentu powoduje powołanie do spadku spadkobierców ustawowych

ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; 2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności; 3) umyślnie ukrył lub

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 grudnia 2010
« Poprzednia 1 … 38  |  39  |  40  |  41  |  42 … 61 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.