Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczynności
Czynności lecznicze -

 podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży, a substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności z oddychaniem, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u koniowatych oraz wywoływania tokolizy u krów lub koniowatych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt art.2 pkt.38

 
 
Wyszukiwana fraza:

czynności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 609 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Sprostowanie błędnego podziału nieruchomosci

aktem notarialnym, sporządzonym między tymi samymi osobami, objęto kilka czynności dotyczących tego samego przedmiotu i pozostających ze sobą w takim stosunku, że jedna z tych czynności ma charakter czynności głównej, a inne mają charakter czynności

Słowa kluczowe: księga wieczysta
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 października 2007

Kolejność zaspokajania wierzycieli przez komornika

wszystkim udać się do komornika i przejrzeć dokumentację, w tym plan podziału oraz ustalić dlaczego nie została Pani powiadomiona o jego sporządzeniu. Może Pani także wnieść skargę na czynności komornika, na podstawie art. 767 k.p.c. Na czynności

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 maja 2008

Ubezwłasnowolnienie a czynność prawna dokonana w imieniu ubezwłasnowolnionego

Jestem opiekunką prawną mojej matki, która jest ubezwłasnowolniona całkowicie z uwagi na chorobę. Czy w imieniu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej mogę dokonać zamiany mieszkania?

W imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie czynności

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Zakres wymaganej zgody współaściciela nieruchomości

: w zakresie w jakim czynności przekraczają zakres zwykłego zarządu - potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli (art. 199 kc), w zakresie czynności zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda większości współwłąścicieli (art

Słowa kluczowe: współwłasność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lutego 2007

Wspólnik spółki cywilnej jest jej przedstawicielem ustawowym

poinformowane o treści umowy. Jest to tym bardziej istotne, że wspólnicy mogą w umowach spółki zawrzeć takie postanowienia, według których tylko nieliczne czynności, lub czynności o bardzo niskiej wartości należeć będą do zwykłych czynności spółki. Trudno

Słowa kluczowe: wspólnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 marca 2008

Prawa i obowiązki współwłaściciela lokalu mieszkalnego

takiej tej części może nim rozporządzać. Do zwykłego zarządu takim lokalem mieszkalnym, współwłaściciel który dysponuje większością udziałów we własności nie musi uzyskiwać zgody pozostałego współwłaściciela (art. 201 k.c. - do czynności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 października 2008

Przy umowie o dzieło musi ono powstać

czynności, które nie muszą zmierzać do osiągnięcia rezultatu. Podobne stanowisko zajął w wyroku z dnia 28 marca 2000 roku, Sąd Najwyższy (sygn. akt II UKN 386/99), który stwierdził, że czynności polegające na przemieszczaniu i układaniu w stosy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 sierpnia 2012

Ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

cywilnego), a także umową zawartą z bankiem oraz regulaminami, które stanowią załącznik do tej umowy. W przypadku wykonywania określonych czynności w zakresie zmiany umowy itp. niezbędne jest współdziałanie współwłaścicieli rachunku bankowego. Większość

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 października 2012

Przedsiębiorca może działać przez pełnomocnika

prowadzi?

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może umocować pełnomocnika, który będzie zastępował go w prowadzeniu działalności gospodarczej. Każde pełnomocnictwo ma określony zakres umocowania, który określa do jakich czynności umocowany

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 maja 2010

Zrzaczenie się przez wspólników prowadzenia spraw spółki wymaga podjęcia uchwały

spółki. Z przepisu zatem wynika, że prowadzenie spraw spółki powinny być określone w umowie spółki albo w uchwale wspólników. Nie można w ogóle wyłączyć wspólników z procesu prowadzenia spraw, gdyż w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 stycznia 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 … 61 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.