Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczynności
Czynności lecznicze -

 podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży, a substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności z oddychaniem, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u koniowatych oraz wywoływania tokolizy u krów lub koniowatych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt art.2 pkt.38

 
 
Wyszukiwana fraza:

czynności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 609 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zasiedzenie może nastapić tylko na rzecz samoistnego posiadacza

", polegające na faktycznym władaniu rzeczą "jak właściciel". Konieczne jest zatem wykonywanie przez posiadacza wszelkich czynności faktycznych, wskazujących na samodzielny, rzeczywisty, niczym nie skrępowany stan władztwa, bez jednoczesnej legitymacji prawnej w

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 listopada 2008

Spłata długu kredytowego przez spadkobierców po śmierci kredytobiorcy

odpowiedzialności za długi spadkowe). Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 grudnia 2008

Zmiany w krajowym rejestrze przedsiębiorców dotyczące zmian w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

zmianę umowy spółki, a potem zmianę w zarządzie i jakie są opłaty za powyższe czynności?

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 stycznia 2009

Odwołanie darowizny z powodu niewdzięczności obdarowanego

wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, z dnia 14 kwietnia 2005 roku (sygn. akt I ACa 60/05), przez pojęcie "rażącej niewdzięczności" należy rozumieć tylko takie czynności obdarowanego - działania lub zaniechania, które są skierowane przeciwko darczyńcy z

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2009

Podział wkładu mieszkaniowego w postępowaniu o podział majątku dorobkowego małżonków

prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Jeżeli małżonkowie nie dokonają tej czynności, spółdzielnia winna wyznaczyć im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 września 2009

Odpowiedzialność za udostępnienie danych osobowych osobie nieuprawnionej

dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 listopada 2009

Zarządzanie składnikiem majątku wspólnego małżonków

majątku, majątek wspólny małżonków stanowi ich współwłasność. Każdy z małżonków, ma prawo i obowiązek do dokonywania czynności związanych z zarządem tym majątkiem, które nie przekraczają zwykłego zarządu. Bezspornym jest, że Pani mąż nie może przetrzymywać

Słowa kluczowe: majątek wspólny
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 listopada 2009

Po zawarciu ugody, egzekucja może być zawieszona lub umorzona jedynie na wniosek wierzyciela

, zawiesza windykacje?

Organ egzekucyjny jakim jest komornik, dokonuje czynności egzekucyjnych na wniosek i w zakresie w jakim występuje o to wierzyciel. Komornik z własnej inicjatywy nie może ani ograniczyć ani zawiesić egzekucji, choćby wierzytelność

Słowa kluczowe: egzekucja, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 grudnia 2009

Interctyza zamiast darowizna na rzecz współmałżonka

zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej czyli intercyzy. W przypadku darowizny dokonanej na rzecz współmałżonka, nie ma obecnie obowiązku zapłaty podatku od jej dokonania, nie mniej jednak koszty notarialne są uzależnione od wartości przedmiotu czynności

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 grudnia 2009

Nie każda nieprawdziwa wypowiedź, stanowi pomówienie lub naruszenie prawa

także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on

Słowa kluczowe: pomówienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 stycznia 2010
« Poprzednia 1 … 37  |  38  |  39  |  40  |  41 … 61 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.