Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczynności
Czynności lecznicze -

 podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży, a substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności z oddychaniem, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u koniowatych oraz wywoływania tokolizy u krów lub koniowatych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt art.2 pkt.38

 
 
Wyszukiwana fraza:

czynności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 609 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podział majątku w czasie trwania małżeństwa

nieruchomości wymagana jest pod rygorem nieważności forma aktu notarialnego). Notariusz sporządzając umowę w zakresie szerszym, o którym Pani pisze pobierze taksę notarialną za te czynności (które zasadniczo mają charakter podziału majątku wspólnego) jako

Słowa kluczowe: rozwód, ustrój, ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 grudnia 2007

Przymus umowny

działalności gospodarczej strony mają daleko posunięta autonomię przy zawieraniu umów i kształtowania treści czynności prawnych w ramach wzajemnych relacji. Zasadniczo organy państwa czy sady, nie powinny ingerować w stosunki umowne stron, o ile nie

Słowa kluczowe: umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2007

Ochrona prawna przed znieważniem

, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (chodzi najczęściej o złożenie oświadczenia poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie odpowiedniej treści). Na

Słowa kluczowe: zniewaga
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 grudnia 2007

Wniesienie składników majątku do spólki komandytowej

komandytowej poprzez wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych (np. poprzez aport w formie własności nieruchomości). W takim przypadku konieczne będzie poniesienie kosztów sporządzenia takiego aktu notarialnego a także opłacenie podatku od czynności

Słowa kluczowe: spółka komandytowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 stycznia 2008

Przejęcie wkładu mieszkaniowego i członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

oświadczenie o poddaniu się egzekucji na mocy przedmiotowego aktu na podstawie art. 777 k.p.c. Oświadczenie takie ma ten skutek, że w razie gdyby wystąpiły jakieś problemy z realizacją czynności określonych w akcie notarialnym, wówczas nie muszą Państwo

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lutego 2008

Rozwiązanie umowy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków

?

Przepisy prawa w zakresie zakazanych wzorców umownych, w tym także uniemożliwienia rozwiązania wcześniejszego umowy, chronią konsumentów w umowach z przedsiębiorcami. Zgodnie z a rt. 22 1 k. c. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lutego 2008

Przedawnienie roszczeń o odsetki

przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo (art. 124 § 1 k. c.). Zatem wierzyciel może poprzez dokonywanie czynności przed sądem lub komornikiem (wszczynając, co jakiś czas postępowanie egzekucyjne) doprowadzić do sytuacji, w której roszczenie nie

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2008

Odwołanie darowizny już wykonanej możliwe jest tylko w przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego

rażącą niewdzięczność uważa się zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego tylko takie czynności obdarowanego (działania lub zaniechania), które są skierowane przeciwko darczyńcy z zamiarem nieprzyjaznym, o istnieniu podstaw do odwołania darowizny decydują

Słowa kluczowe: darowizna, odwołanie darowizny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 marca 2008

Mieszkanie spółdzielcze po rozwodzie przysługuje jednemu z małżonków

członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu. Byłemu małżonkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności powyższych, spółdzielnia wyznaczy im w tym celu

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 marca 2008

Rozwód a prawo do lokatorskiego prawa do mieszkania spółdzielczego

, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Jeżeli małżonkowie nie dokonają powyższych czynności, spółdzielnia winna wyznaczyć im w tym celu

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 kwietnia 2008
« Poprzednia 1 … 35  |  36  |  37  |  38  |  39 … 61 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.