Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczynności
Czynności lecznicze -

 podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży, a substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności z oddychaniem, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u koniowatych oraz wywoływania tokolizy u krów lub koniowatych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt art.2 pkt.38

 
 
Wyszukiwana fraza:

czynności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 609 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przekroczenie granicy kraju stanowi wykroczenie karane grzywną w postępowaniu mandatowym

posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu

Słowa kluczowe: mandat
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 września 2010

Zabezpieczenie pomysłu poprzez umowę o zachowaniu poufności

dotyczące zachowaniu w poufności pewnych informacji lub wiadomości jakie druga strona uzyskuje w ramach określonych czynności lub działań. Aby prawidłowo zabezpieczyć interesy pomysłodawcy należałoby zawrzeć także odpowiednie postanowienia w umowie w

Słowa kluczowe: idea, konkurencja, NDA, pomysł
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2011

Ustanowienie zarządu nieruchomością wspólną

mniejszość. Zarządcą może być ustanowiony jeden ze współwłaścicieli lub osoba trzecia. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13.04.1966 roku sygn. akt II CR 24/66 stwierdził, że zarządca jest obowiązany wykonywać czynności potrzebne do prowadzenia prawidłowej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Postępowanie upadłościowe Amber Gold a sprawa karna - to dwa różne postępowania

zostać przesłuchany w ramach pomocy prawnej w miejscu swojego zamieszkania. Jedyny raz gdy będzie Pan musiał pojechać do Gdańska to, gdy po wniesieniu aktu oskarżenia Sąd będzie chciał Pana przesłuchać osobiście. Wszelkie inne czynności można załatwić za

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2012

Wygaśnięcie pelnomocnictwa nie stanowi podstawy do uznania zawartej umowy za nieważną

posiadała umocowania do jej dokonania, a jeżeli nabywca wiedział o braku umocowania, umowa wówczas jest nieważna. Ta negatywna przesłanka, wyklucza możliwość wykorzystania tego przepisu – uznania umowy za ważnie zawartą mimo dokonania czynności przez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 grudnia 2012

Sprzedaż długu przez bank

innych czynności prawnych dokonanych między dłużnikiem a poprzednim wierzycielem. Z przepisu tego wynika jasno, że w chwili dokonania cesji, wierzyciel zobowiązany jest zawiadomić dłużnika o dokonanym przelewie. Brak takiego zawiadomienia nie powoduje

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 września 2006

Odpowiedzialność współmałżonka za długi związane z działalnością gospodarczą współmałżonka

wspólnego małżonków. W niektórych przypadkach zaciągnięcie zobowiązania wymaga zgody współmałżonka (aby móc później żądać zaspokojenia z majątku wspólnego). Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do: czynności prawnej prowadzącej do zbycia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2007

Bezpodstawne wzbogacenie nie może opierać się na stosunkach umownych

korzyści majątkowej kosztem innej osoby oraz że zubożenie i wzbogacenie są wynikiem tego samego zdarzenia. Wszakże zdarzenie to może polegać na jednej czynności faktycznej lub prawnej, ale może się na nie składać kilka wzajemnie ze sobą powiązanych

Słowa kluczowe: bezpodstawne wzbogacenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2010

Możliwości obrony przez dłużnika przed egzekucją prowadzoną na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego

przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Do takich czynności zalicza się m.in. wytoczenie powództwa, wniesienie powództwa wzajemnego, zawezwanie do próby

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2010

Zawarcie umowy przez telefon jest prawnie skuteczne i rodzi obowiazek zapłaty wynagrodzenia

ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia. Należy jednak zaznaczyć, że możemy mówić w opisanym przypadku także o wadzie oświadczenia woli w postaci błędu, o którym mowa w art. 84 k.c.W razie błędu co

Słowa kluczowe: umowa, umowa sprzedaży
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 lutego 2010
« Poprzednia 1 … 30  |  31  |  32  |  33  |  34 … 61 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.