Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczynności
Czynności lecznicze -

 podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży, a substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności z oddychaniem, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u koniowatych oraz wywoływania tokolizy u krów lub koniowatych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt art.2 pkt.38

 
 
Wyszukiwana fraza:

czynności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 609 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu

czynności jest możliwe jedynie w przypadku, gdy strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy. Wówczas należy złożyć wniosek do sadu o przywróceniu terminu do dokonania czynności. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu

Słowa kluczowe: sprzeciw, termin
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2008

Nie można zawierać umowy z samym sobą

możliwość dokonywania czynności prawnych z samym sobą. Przepisem, który określa taki zakaz jest art. 108 Kodeksu cywilnego, który określa, że pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonywa w imieniu mocodawcy, chyba że co innego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 stycznia 2013

Na wypowiedzenie najmu zgodę muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele

konieczność uzyskania odpowiedniej zgody na jej dokonanie od pozostałych współwłaścicieli. Czy zgoda ma dotyczyć wszystkich współwłaścicieli czy tylko większości zależy od tego czy, rozporządzenie rzeczą (nieruchomością) ma charakter czynności zwykłego zarządu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2013

Wybudowania przyłącza w działce drogowej stanowi czynność zwykłego zarządu

zbiorę zgody połowy udziałowców, to mogę przystąpić do budowy bez oglądania się na pozostałych?

Zgodnie z art. 199 k.c. do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 kwietnia 2008

Nie wszystkie pełnomocnictwa spółdzielnia wpisuje do Krajowego Rejestru Sądowego

pełnomocnictwa, a więc w tym zakresie, jak i w ogóle do stosunków pomiędzy pełnomocnikiem a spółdzielnią znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne. Pełnomocnictwo rodzajowe oraz do dokonywania poszczególnych czynności może być

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 lipca 2009

Sprzedaż nieruchomości należącej do małoletniego dziecka wymaga zgody sądu opiekuńczego

tą działkę sprzedać. W związku z powyższym muszę zwrócić się do Sądu Opiekuńczego z wnioskiem o pozwolenie na zarządzanie majątkiem nieletniego dziecka (jak powiedziano mi w sądzie), czy zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lutego 2009

Do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim

. Odpowiednio stosuje się także przepis art. 101 § 3 k.r.o. zgodnie z którym, rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. W tym

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 kwietnia 2010

Wręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę osobie nie uprawnionej

będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Z przepisu tego wynika, że czynności z zakresu prawa pracy wykonywać może w spółce kapitałowej

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 lipca 2010

Dokonanie darowizny nieruchomości przez dłużnika, może stanowić działanie na szkodę wierzyciela

wierzyciel może także na drodze cywilnej wnieść tzw. skargę pauliańską. Zgodnie z art. 527 § 1 k.c., gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania

Słowa kluczowe: dłużnik, wierzyciel
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 marca 2008

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej

. Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie. Ustawa nie określa jakie czynności należy uznawać za czynności stanowiące zwykły zarząd, wskazane są jednak enumeratywnie pewne przykładowe czynności, które zwykły zarząd przekraczają. W szczególności

Słowa kluczowe: wspólnota mieszkaniowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 marca 2009
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 61 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.