Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczynności
Czynności lecznicze -

 podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży, a substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności z oddychaniem, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u koniowatych oraz wywoływania tokolizy u krów lub koniowatych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt art.2 pkt.38

 
 
Wyszukiwana fraza:

czynności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 609 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podatek VAT od umowy o dzieło

zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza

Słowa kluczowe: podatek, podatek vat, umowa o dzieło
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 października 2007

Egzekucja z majątku dłużnika nie wyklucza zajęcia przedmiotów osób trzecich

majątku objętego wspólnością majątkową), jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Na mocy art. 41 § 2 Krio (Kodeksu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 października 2007

Pozew do sądu na niesolidną firmę

odpowiedzialność za czynności swego zastępcy jak za swoje własne czynności, ich odpowiedzialność jest solidarna. W tej sytuacji pozywa Pani solidarnie zarówno firmę, której zleciła Pani wykonanie prac budowlanych jaki i podwykonawcę. To rozwiązanie daje Pani

Słowa kluczowe: pozew
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2007

Zmiana stosunków może prowadzić do żądania zniesienia drogi publicznej

które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty

Słowa kluczowe: droga konieczna, służebność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2008

Postępowanie egzekucyjne w przypadku upadłości dłużnika

upadłym zobowiązania alimentacyjne, należności powstałe wskutek czynności syndyka albo zarządcy, należności z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów wzajemnych, których wykonania żądał syndyk albo zarządca, należności z tytułu

Słowa kluczowe: upadłość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Zwrot nakładów poczynionych na rzecz wspólną

rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu (niewątpliwie opisany remont przekraczał zakres zwykłego zarządu), potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2008

Niezachowanie formy pisemnej przy umowie o roboty budowlane ma daleko idące konsekwencje

wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2008

Opłata sądowa jest dokonana z chwilą wykonania przelewu

, np. zwrot, o którym jest mowa w art. 130 § 2 k.p.c. Dokonanie czynności procesowej po upływie takiego terminu jest bezskuteczne, co wynika z przepisu art. 167 k.p.c. a jeżeli jego uchybienie przez stronę nastąpiło bez jej winy, to może ona na

Słowa kluczowe: opłaty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2008

Przelew wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną

hipoteki wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Po wygaśnięciu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką i odmowie dokonania przez wierzyciela czynności umożliwiającej wykreślenie

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 września 2008

Odpowiedzialność za zapłatę opłat związanych z lokalem zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową

Pani siostra bez Pani zgody oddała nieruchomość do używania osobom trzecim, czym przekroczyła zwykły zarząd nieruchomością. Zgodnie z art. 199 k.c. do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu

Słowa kluczowe: wspólnota mieszkaniowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 września 2008
« Poprzednia 1 … 23  |  24  |  25  |  26  |  27 … 61 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.