Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczynności
Czynności lecznicze -

 podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży, a substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności z oddychaniem, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u koniowatych oraz wywoływania tokolizy u krów lub koniowatych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt art.2 pkt.38

 
 
Wyszukiwana fraza:

czynności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 609 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wymagane dokumenty dotyczące zameldowania na pobyt stały

należy najpierw dokonać czynności związanych z wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca stałego pobytu, a następnie dokonać zameldowania w nowym miejscu stałego pobytu. Oznacza to, że musi Pan najpierw dokonać wymeldowania w Jeleniej Górze a następnie

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 maja 2012

Można uchylić się od skutków złożonego oświadczenia o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron

skutków wcześniej złożonego oświadczenia. Z treści art. 84 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego) wynika, że w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. W przypadku gdy oświadczenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Rozliczenie gwarancji przy wykonaniu zastępczym umowy o roboty budowlane

zastępczego). Na zamawiającym przy powierzaniu innej osobie wykonania czynności zastępczych ciąży zachowanie należytej staranności. Powinien zatem powierzyć te czynności z rozwagą stosownie do istniejących okoliczności, nadto podejmować takie działania, by

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 października 2012

Brak zastrzeżonej kary umownej może utrudnić dochodzenie roszczeń niepieniężnych z umowy przedwstępnej

z art. 84 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2012

Umowa zawarta na czas określony rozwiązuje się z chwilą upływu terminu na jaki była zawarta

nastąpi upływ terminu, na jaki umowa została zawarta i nie zostanie ona przedłużona wolą stron, to ani pracownik ani pracodawca nie ma obowiązku dokonywać jakichkolwiek czynności związanych z tą umową. W szczególności w opisanym stanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 października 2012

Dostęp do rachunku bankowego współmałżonka w razie podziału majątku wspólnego

. Oznacza to, że bank nie może bez zgody osoby, która jest stroną czynności bankowej udzielić informacji objętych tajemnicą bankową. Jedynie na zasadzie wyjątku informacje takie mogą być udzielone współmałżonkowi, na podstawie art.104 ust. 3 Prawa bankowego

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Pełnomocnictwo można cofnąć w każdym czasie

, cofnięciem i wygaśnięciem pełnomocnictwa reguluje przepis art. 101 § 1 i 2 k.c. (kodeksu cywilnego). Zgodnie z tymi przepisami, zasadniczo udzielone pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności prawnej przestaje być skuteczne z chwilą jego odwołania, a

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 lutego 2013

Konflikt interesów wyłącza pracownika organu

wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie choćby jednej z przesłanek zawartych w art. 24 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego. Wyłączony pracownik powinien wykonywać tylko czynności niecierpiące zwłoki ze

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 kwietnia 2013

Umowa o rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami

czynności jaką jest dokonanie podziału majątku, w praktyce umowa taka jest odrębnie sporządzana i wymaga formy aktu notarialnego jedynie dla dokonania podziału nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego małżonków). Zawarcie zatem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2013

Dłużnik banku po wszczęciu windykacji ma możliwość zawarcia ugody z bankiem

wykonalności BTE, co do zasady odbywa się to poza rozprawą. W postępowaniu sąd bada jedynie kwestie formalnoprawne, tj. czy dłużnik poddał się egzekucji na podstawie BTE, czy roszczenie objęte tytułem wynika z czynności bankowej dokonanej bezpośrednio z bankiem

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2014
« Poprzednia 1 … 21  |  22  |  23  |  24  |  25 … 61 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.