Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczynności
Czynności lecznicze -

 podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży, a substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności z oddychaniem, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u koniowatych oraz wywoływania tokolizy u krów lub koniowatych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt art.2 pkt.38

 
 
Wyszukiwana fraza:

czynności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 609 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zatrzymanie przedmiotów w toku postępowania karnego

nastąpiło bez uprzedniego polecenia sądu lub prokuratora, a w ciągu 7 dni od dnia czynności nie nastąpiło jej zatwierdzenie, należy niezwłocznie zwrócić zatrzymane rzeczy osobie uprawnionej, chyba że nastąpiło dobrowolne wydanie, a osoba ta nie złożyła

Słowa kluczowe: zatrzymanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 23 listopada 2010

Właścicielowi gruntów sąsiednich nie przysługuje prawo pierwokupu

rozporządzania przedmiotem własności. Ograniczenie tego prawa jak już wyżej wskazano może być wprowadzone albo z mocy prawa (ustawowe prawo pierwokupu), lub na podstawie czynności prawnej (umowne prawo pierwokupu). Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba

Słowa kluczowe: prawo pierwokupu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2010

Prowadzenie portalu internetowego z ogłoszeniami dot. obrotu nieruchomosciami nie stanowi pośrednictwa w obrocie nieruchomosciami

prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami . Zgodnie z przepisami ww. ustawy p ośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na zawodowym wykonywaniu przez pośrednika w obrocie nieruchomościami czynności

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 stycznia 2011

Stroną umowy przechowania jest składający oraz przyjmujący na przechowanie

tej samej (a nie takiej samej) rzeczy, którą oddał na przechowanie. Zawarcie umowy przechowania nie wymaga żadnej szczególnej formy, stąd możliwe jest zawarcie umowy zarówno w formie ustanej jak również w wyniku czynności kunkludentnych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2011

Prawo oskarżonego do obrony

. jeżeli oskarżony jest osobą nieletnią lub ubezwłasnowolnioną, wówczas jego przedstawiciel ustawowy lub osoba pod którą piecza pozostaje, może podejmować na jego korzyść wszelkie czynności procesowe, a przede wszystkim wnosić środki zaskarżenia, składać

Słowa kluczowe: adwokat, obrona, obrońca, prawo do obrony
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Właściwość przy rejestracji pojazdu

2003 roku Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878). W myśl art. 73 ust. 1 Prawa o ruchu

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lipca 2012

Bank nie każdemu udzieli informacji objętych tajemnicą bankową

przelewy na nazwisko i adres dłużnika. Sprawa jest w toku postepowania sądowego.

Zgodnie z treścią art. 104 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe, bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 października 2012

Powód może cofnąć pozew ale musi mieć zgodę pozwanego

pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia wówczas, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa. Należy także zaznaczyć, ze jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 7 grudnia 2012

Zarządzanie majątkiem osoby pozostającej pod opieką

stosuje się m. in. przepis art. 154 i nast. k.r.o. w zakresie pieczy nad majątkiem i osobą pozostającą pod opieką. Zgodnie z tymi przepisami opiekun powinien wykonywać swoje czynności z należytą starannością, a w sprawach ważnych zobowiązany jest uzyskiwać

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 lutego 2013

Przedawnienie roszczeń a umorzenie egzekucji przez komornika

biegnie ono na nowo (art. 124 § 1 k. c.). Zatem wierzyciel może poprzez dokonywanie czynności przed sądem lub komornikiem (wszczynając, co jakiś czas postępowanie egzekucyjne) doprowadzić do sytuacji, w której roszczenie nie przedawni się. Porady

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2006
« Poprzednia 1 … 17  |  18  |  19  |  20  |  21 … 61 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.