Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczynności
Czynności lecznicze -

 podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży, a substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności z oddychaniem, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u koniowatych oraz wywoływania tokolizy u krów lub koniowatych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt art.2 pkt.38

 
 
Wyszukiwana fraza:

czynności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 609 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Darowizna dokonana przez osobę ubezwłasnowolnioną na rzecz opiekuna

będę musiała zapłacić? Czy przysługują mi jakieś ulgi i jaki jest termin dokonania czynności prawnych (sporządzenie aktu notarialnego) i zapłaty podatku od dnia uprawomocnienia się wyroku sądowego?

Zgodnie z orzeczeniem sądu, po jego

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 czerwca 2008

Nieuczciwa konkurencja byłego pracownika

agenta ubezpieczeniowego, do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych, dotyczące zakładu ubezpieczeń, drugiej strony umowy ubezpieczenia oraz podmiotu szukającego ochrony ubezpieczeniowej

Słowa kluczowe: nieuczciwa konkurencja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2008

Zapisobiorca nabywa prawo stanowiące przedmiot zapisu już w momencie otwarcia spadku

zapisu jest prawo własności nieruchomości, to do wykonania zapisu niezbędne jest przeniesienie własności w drodze odpowiedniej czynności. W tym wypadku chodzić tu będzie o zawarcie przez obciążonego zapisem spadkobiercy z zapisobiorcą umowy o

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lutego 2010

Zajęcie rachunku bankowego przez komornika na podstawie nieprawomocnego wyroku orzekającego alimenty

dłużnik może w terminie 7 dni od dokonania takiej czynności złożyć do sądu skargę na czynności komornika. Może Pani także wnosić do sądu o zmianę rygoru natychmiastowej wykonalności. Jak wskazuje treść art. 337 k.p.c. n atychmiastowa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2010

Podatki w razie odpłatnego zbycia nieruchomości

zwolnienia zatem jest wydatkowanie uzyskanego przychodu na własne cele mieszkaniowe podatnika. Oprócz podatku dochodowego od odpłatnego zbycia nieruchomości konieczne będzie zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych. W myśl ustawy o

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 maja 2012

Ochrona osoby trzeciej przed egzekucją prowadzoną w lokalu zamieszkałym przez dłużnika

postaci faktur imiennych lub umów sprzedaży). Dokonanie takich czynności w pewnym zakresie powinno uchylić ewentualne zajęcie ruchomości nie należących do dłużnika, jednakże nie gwarantuje to całkowitego uchylenia takich czynności. Gdyby komornik dokonał

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 sierpnia 2012

Przedawnienie roszczenia wynikającego z długów spadkowych

zdarzenia. Zdarzenie to może polegać na jednej czynności faktycznej lub prawnej, ale może się na nie składać kilka wzajemnie ze sobą powiązanych czynności dokonanych przez zubożonego, wzbogaconego lub przez osoby trzecie. Odpowiedzialność z tytułu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 października 2013

Współwłaściciel chcący dokonać rozbudowy nieruchomosci musi uzyskać zgodę pozostałych współwłaścicieli lub sądu

czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lutego 2010

Ważność udzielonego pełnomocnictwa przez pośrednika obrotu nieruchomościami

przedsiębiorcy lub inna osoba mająca stosowne pełnomocnictwo. Zgodnie z ogólną zasadą (art. 99 par. 1 kodeksu cywilnego), jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej

Słowa kluczowe: cywilne prawo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Umowa przedwstępna nie jest umową rozporządzającą nieruchomością

egzekucji z nieruchomości czynnościami zwykłego zarządu, które należą do podstawowych uprawnień zarządcy, będą czynności wynikające z bieżącego prowadzenia spraw nieruchomości. Zawsze indywidualnie w odniesieniu do konkretnego przypadku trzeba będzie

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2008
« Poprzednia 1 … 14  |  15  |  16  |  17  |  18 … 61 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.