Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczynności
Czynności lecznicze -

 podawanie zwierzęciu, po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia problemu płodności - włącznie z przerwaniem ciąży, a substancji o działaniu beta-agonistycznym także w celu leczenia trudności z oddychaniem, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta u koniowatych oraz wywoływania tokolizy u krów lub koniowatych

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt art.2 pkt.38

 
 
Wyszukiwana fraza:

czynności

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 609 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podział majątku współnego małżonków tylko na rzecz jednego małżonka stanowi darowiznę

bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 07 lipca 2004 roku (sygn. akt III SA 1004/03), sąd stwierdził, że darowiznę wyróżnia wśród innych czynności prawnych to, że

Słowa kluczowe: darowizna, podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 kwietnia 2008

Wkład wspólnika może polegać na świadczeniu pracy

, którzy do spółki wnoszą składniki majątku. Czym innym jest natomiast zarządzanie i prowadzenie spraw spółki. Co do zasady czynności zarządcze, które co prawda także ukierunkowane są na konkretny efekt finansowy, obejmują czynności administracyjne

Słowa kluczowe: spółka cywilna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 sierpnia 2008

Nie można żądać zapłaty od dłużnika przed terminem spełnienia świadczenia

zobowiązałem się też, że nie będę podejmował żadnych czynności faktycznych lub prawnych, mogących uniemożliwiać lub utrudniać deweloperowi prowadzenie obecnych oraz planowanych inwestycji pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. Czy w takich

Słowa kluczowe: wierzytelność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2008

Nie każda umowa wymaga zachowania formy pisemnej

. W przypadku umowy zawieranej na piśmie, zgodnie z art. 78 § 1 K.c. do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2013

Nie zawsze trzeba mieć kasę fiskalną

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 29 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 1382) zwolnienie obejmuje nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w

Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 15 września 2013

Nie ma obowiązku rejestracji w USC ślubu zawartego poza granicami Polski

fakt istnienia małżeństwa lub jego rozwiązania, gdyż czynności te zgodnie z przepisami Prawa prywatnego międzynarodowego są ocenianie przez pryzmat prawa kraju, w którym czynności stanu cywilnego zostały dokonane. Jeżeli zawarcie

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2014

Zwrot kosztów delegacji służbowych nie podlega zajęciu

. W przypadku dokonania zajęcia tych środków powinna Pani złożyć skargę na czynności komornika, do sądu rejonowego w rejonie, którego działa komornik. W skardze może Pani podnieść nie tylko zarzut niezgodnego z prawem prowadzenia egzekucji ale także

Słowa kluczowe: delegacja, egzekucja, zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 listopada 2007

Właściwość miejscowa sądu w sprawie spadkowej

?

Występując o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym spadkobiercy, co do zasady właściwym sądem jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Wynika to z treści art. 628 k.p.c., zgodnie z którym, do czynności w postępowaniu spadkowym

Słowa kluczowe: właściwość sądowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 grudnia 2008

Wynagrodzenie za dzieło powinno zostać wypłacone jeżeli dzieło zostało wykonane

w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Przepisu tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy pisemnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej. Jednakże

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lutego 2009

Złożenie rezygnacji z udzielonej prokury bez jej odowłania nie wywołuje skutków prawnych

jednak żadnymi sankcjami. Prokurent do czasu gdy nie została odwołana jego prokura może wykonywać wszystkie czynności jakie przewidywała prokura. Prokura jest ważna, nawet gdyby nie została wpisana do rejestru sądowego. Wpis do rejestru ma jednak istotne

Słowa kluczowe: prokuratura
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lipca 2009
« Poprzednia 1 … 10  |  11  |  12  |  13  |  14 … 61 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.