Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczas+trwania+aplikacji
Czas trwania aplikacji komorniczej -

 Aplikacja komornicza trwa 2 lata i ma na celu zapoznanie aplikanta komorniczego z całokształtem pracy komornika.

2. Aplikant komorniczy po upływie roku od dnia rozpoczęcia aplikacji komorniczej może być upoważniony przez komornika do samodzielnego wykonywania określonych czynności egzekucyjnych, do których upoważniony jest asesor komorniczy. Upoważnienie to wymaga formy pisemnej i powinno być okazane stronie na jej żądanie przed przystąpieniem do czynności.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.30
 
Wyszukiwana fraza:

czas+trwania+aplikacji

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 555 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przedawnienie zobowiązania wobec urzędu skarbowego

: postępowanie karne, postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, postępowanie przed sądem administracyjnym, w związku z wniesieniem skargi - na czas trwania tych postępowań

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 stycznia 2007
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Odprawa w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę w przypadku przejęcia zakładu pracy

Mam umowę na czas określony do 31-03-2010 roku. Obecnie nastąpuiła zmiana pracodawcy przejęcie zakładu pracy do innego podmiotu gospodarczego. W związku z tym muszę się określić czy przyjmuje warunki nowego pracodawcy. Czy w razie odmowy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 grudnia 2008

Najem lokalu mieszkalnego oraz zameldowanie lokatorów

miejsca zamieszkania. Czas trwania całej procedury to co najmniej kilka miesięcy. Reasumując, jeżeli osoba nie chce zostać wymeldowana z miejsca stałego pobytu w trybie administracyjnym, wystarczające jest aby pozostawiła w lokalu mieszkalnym jakąś część

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2010

Umowa użyczenia określa prawa i obowiązki pomiędzy użyczającym i biorącym do używania rzecz

pomiędzy właścicielami mieszkania, a osobami, które w tym mieszkaniu zamieszkując. Zgodnie z art. 710 k.c. przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym

Słowa kluczowe: użytkowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 sierpnia 2008

Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych

Chciałabym się dowiedzieć jak prawidłowo uzasadnić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę zawartą na czas nieokreślony (jak powinien brzmieć zapis na rozwiązaniu umowy)? Pracownik przebywał na urlopie wychowawczym przez 2 lata, teraz chce wrócić do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 4 listopada 2013

Przedawnienie roszczeń z umowy leasingu

W kwietniu 2005 roku zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego na samochód. Zgodnie z umową po zakończeniu leasingu samochód został wykupiony przez nas. Samochód w czasie trwania leasingu ubezpieczany był przez firmę leasingową, która obciążała nas

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2011

Pobieranie świadczenia rentowego uniemożliwia pobieranie świadczenia chorobowego

pracownikowi. Przepis ten stanowi zakaz do rozwiązania umowy o pracę także w czasie trwania choroby. Ochrona przewidziana w tym przepisie polega zatem na zakazie złożenia przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę w okresach wskazanych w tym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

Zameldowanie byłego współmałżonka na pobyt stały po orzeczeniu rozwodu

, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach. Powyższy katalog ma charakter otwarty, oznacza to, że ustawodawca wskazał jedynie przykładowo sytuację, które umożliwiać mogą nie zameldowanie się na pobyt stały, mimo trwania pobytu ponad 2

Słowa kluczowe: zameldowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Wykup mieszkania komunalnego od gminy

lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu na własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. W trakcie trwania małżeństwa ma dojść do zawarcia umowy wykupu lokalu komunalnego. Jakie prawa i obowiązki spoczywają na obojgu małżonkach? Czy najemca lokalu komunalnego

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 września 2008

Orzekając o rozwodzie sąd nie musi orzekać o podziale majątku dorobkowego małżonków

wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 lutego 2009
« Poprzednia 1 … 7  |  8  |  9  |  10  |  11 … 56 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.