Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczas+trwania+aplikacji
Czas trwania aplikacji komorniczej -

 Aplikacja komornicza trwa 2 lata i ma na celu zapoznanie aplikanta komorniczego z całokształtem pracy komornika.

2. Aplikant komorniczy po upływie roku od dnia rozpoczęcia aplikacji komorniczej może być upoważniony przez komornika do samodzielnego wykonywania określonych czynności egzekucyjnych, do których upoważniony jest asesor komorniczy. Upoważnienie to wymaga formy pisemnej i powinno być okazane stronie na jej żądanie przed przystąpieniem do czynności.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.30
 
Wyszukiwana fraza:

czas+trwania+aplikacji

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 555 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podział majątku w trakcie rozwodu wg. prawa niemieckiego

Moja siostra wyszła za mąż za obywatela Niemiec, mieszkają oboje w Niemczech, dwa lata temu wzięli ślub, a od kilku miesięcy są w separacji. Mają rocznego syna. Mąż mojej siostry jest właścicielem firmy, która niedawno powstała (w trakcie trwania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo obce
Data utworzenia: 26 lutego 2007

Obalenie domniemania ojcostwa

W trakcie trwania małżeństwa ze mną, moja żona zaszła w ciążę z innym mężczyzną. Mimo to zdecydowaliśmy się na pozostanie w związku oraz wychowanie dziecka jako naszego. Czy biologiczny ojciec dziecka może domagać się praw rodzicielskich i jakie

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 października 2007

Odszkodowanie za zamowanie lokalu bez tytułu prawnego

najemca używa nadal rzeczy za zgodą wynajmującego, poczytuje się w razie wątpliwości, że najem został przedłużony na czas nie oznaczony. Przepis ten ma na celu usunięcie niepewności, co do oceny prawnej faktycznego trwania najmu, po upływie terminu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 września 2011

Kara ograniczenia wolności

w części postępowania na czas trwania przeszkody (art. 15 § 2 kkw). Jeżeli jednak sąd postępowania nie zawiesił to na podstawie art. 64 kkw powinien orzec o tym czy i w jakim zakresie karę uznać za wykonaną. Orzeczenie takie, po upływie okresu

Słowa kluczowe: ograniczenie wolności
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 czerwca 2006

Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej

krótszy niż rok, wartość wyegzekwowanego roszczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi suma świadczeń za cały czas ich trwania. Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: egzekucja, zbieg egzekucji
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 czerwca 2006

Przypozwanie i zabezpieczenie powództwa

: unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania; ustanowić zakaz zbywania przedmiotów lub praw objętych postępowaniem; zawiesić egzekucję lub postępowanie wykonawcze

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 maja 2007

Umowa najmu lokalu nie stanowi majątku małżonków

Podział majątku po rozwodzie, w skład którego wchodzi umowa najmu lokalu mieszkalnego. Umowa najmu lokalu od gminy zawarta w czasie trwania związku małżeńskiego jest na jednego małżonka ale w umowie jest wpisany tez drugi małżonek. Matka

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2008

Egzekucja prowadzona wobec wspólnika spólki cywilnej

majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. Podobnie, zgodnie z art. 863 § 3 k.c. (kodeksu cywilnego), w czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku wspólników ani

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 stycznia 2009

Prawo do zasiłku chorobowego w czasie ciąży

Żona w okresie od września 2006 do marca 2007 roku, zatrudniona była na umowę zlecenie, następnie na umowę o pracę na czas nieokreślony na 1/4 etatu. W międzyczasie zaszła w ciąże i od kwietnia b. roku, ze względu na stan ciąży do rozwiązania

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 7 listopada 2007

Jak liczyć rozpoczęcie biegu wypowiedzenia umowy o pracę

W odebranym w sierpniu 2008 roku od pracodawcy oświadczeniu o rozwiązanie umowy o pracę jest zapis, iż na podstawie niniejszego pisma pracodawca oświadcza, że z dniem 01 września 2008 roku rozwiązuję za wypowiedzeniem umowę o pracę na czas

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 października 2008
« Poprzednia 1 … 4  |  5  |  6  |  7  |  8 … 56 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.