Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczas+trwania+aplikacji
Czas trwania aplikacji komorniczej -

 Aplikacja komornicza trwa 2 lata i ma na celu zapoznanie aplikanta komorniczego z całokształtem pracy komornika.

2. Aplikant komorniczy po upływie roku od dnia rozpoczęcia aplikacji komorniczej może być upoważniony przez komornika do samodzielnego wykonywania określonych czynności egzekucyjnych, do których upoważniony jest asesor komorniczy. Upoważnienie to wymaga formy pisemnej i powinno być okazane stronie na jej żądanie przed przystąpieniem do czynności.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.30
 
Wyszukiwana fraza:

czas+trwania+aplikacji

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 555 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wykup mieszkania zakładowego od PKP a waloryzacja wpłaconej kaucji

, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy; upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy. Wycenę nieruchomości sporządza

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 września 2009

Wejście w stosunek najmu mieszkania komunalnego przez osobę bliską stale zamieszkującą z najemcą

nieruchomościami, która stwierdza, że pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Należy jednak zaznaczyć, że po pierwsze o zbyciu takiego lokalu decyduje gmina, a

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 listopada 2009

Zapłata za umowę o dzieło, w razie braku współdziałania zleceniodawcy

listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru), wezwać zamawiającego do zapłaty zaliczki w odpowiedniej kwocie, wyznaczając mu czas w jakim będzie Pan oczekiwał tej zaliczki. Wezwanie winno także zawierać informację, że w razie bezskutecznego upływu

Słowa kluczowe: umowa o dzieło
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 stycznia 2010

Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny zwolnione jest z podatku dochodowego

zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Z przepisów wynika, że przedmiotem użyczenia mogą być rzeczy zarówno ruchome, jak i nieruchomość. Umowa taka winna zostać zawarta w

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 stycznia 2010

Możliwości obrony przez dłużnika przed egzekucją prowadzoną na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego

Dostałem dziś zawiadomienie od komornika, iż zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w mojej sprawie na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego z lipca 2004 roku. Czy to nie uległo już przedawnieniu? Przez ten czas dostawałem jedynie pisma od

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2010

Rożnica wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości majątku odrębnego małżonka stanowi majątek współny małżonków

). Przepisy przewidują jednak wyjątek od tej sytuacji, gdy podział dorobku majątkowego byłby bardzo niesłuszny. Taka sytuacja może nastąpić w szczególności, jeśli małżonek, którego dorobek majątkowy jest mniejszy, przez dłuższy czas nie wypełniał z własnej

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lutego 2010

Prawo wspólnika do reprezentowania spólki jawnej

ze wspólników jednoosobowo wydał polecenie służbowe pracownikowi na podstawie artykułu 42 k..p. powierzające inną pracę na czas 3 miesięcy. Czy powyższe polecenie Sąd może uznać za nieważne z uwagi ,że osoba je wydająca nie miała legitymacji do

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 czerwca 2010

Podwyżka czynszu najmu lokalu mieszkalnego

Chcę podnieść czynsz najemcy lokalu mieszkalnego. Najemca obecnie płaci niewielki czynsz. Ja od niedawna jestem właścicielem budynku, w którym są lokale mieszkalne z lokatorami posiadającymi umowę najmu na czas nieoznaczony. Z uwagi jednak na stan

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2010

Zatrudnienie w ramach stosunku pracy musi mieć określony charakter

Pracowałem w firmie zajmującej się kolportażem ulotek ale bez zawartej umowy. Jestem jeszcze niepełnoletni (mam 16 lat). Szef nie wypłaca mi pieniędzy w terminie, cały czas zbywa mnie, a gdy już mają być pieniądze, mówi że ich nie dostał od firm

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 6 grudnia 2010

Wykup nieruchomości w przypadku wybudowania budynku na cudzym gruncie

cywilnego. Niezależnie od powyższego, na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nabywca może wnosić o rozłożenie c eny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Z tym, że taka

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 grudnia 2010
« Poprzednia 1 … 52  |  53  |  54  |  55  |  56 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.