Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczas+trwania+aplikacji
Czas trwania aplikacji komorniczej -

 Aplikacja komornicza trwa 2 lata i ma na celu zapoznanie aplikanta komorniczego z całokształtem pracy komornika.

2. Aplikant komorniczy po upływie roku od dnia rozpoczęcia aplikacji komorniczej może być upoważniony przez komornika do samodzielnego wykonywania określonych czynności egzekucyjnych, do których upoważniony jest asesor komorniczy. Upoważnienie to wymaga formy pisemnej i powinno być okazane stronie na jej żądanie przed przystąpieniem do czynności.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.30
 
Wyszukiwana fraza:

czas+trwania+aplikacji

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 555 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przedawnienie podatku od spadku i darowizn

odpowiednie deklaracje. Po 6 miesiącach dowiedzieliśmy się, że ja i siostra musimy zapłacić podatek od części ojca (brat nie, bo tam cały czas jest zameldowany). Ja i siostra też w tym domu kiedyś żeśmy mieszkali jako dzieci. Po śmierci ojca nie było

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 grudnia 2012

Zmiana umowy z całego na część etatu

wynika to z zawartej umowy o pracę to nie pracują oni w godzinach nadliczbowych, a tym samym przysługuje im za ten dodatkowy czas pracy wynagrodzenie bez żadnych dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych. Przykładowo pracownik zatrudniony na 3/4 etatu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 stycznia 2013

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem w związku ze zmniejszeniem liczby godzin

Jestem nauczycielem kontraktowym zatrudnionym w szkole od 10 lat na czas nieokreślony. Dyrektor szkoły powiadomił mnie, że w następnym roku szkolnym nastąpi zmiana i zostanie zmniejszona moja liczba godzin. W tej sytuacji chce wręczyć mi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 czerwca 2014

Zgromadzenie wspólników nie naruszać zasady reprezentacji spółki przez zarząd

Czy dopuszczalne jest powołanie uchwałą Zgromadzenia Wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pełnomocnika, „…do pełnienia funkcji w organach spółki, na czas określony do dnia powołania członka Zarządu Spółki”.

Rozpatrując te

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 lipca 2014

Sprzedaż długu przez bank

bankowego. Przy umowie zawartej na czas nieoznaczony bank jest obowiązany informować posiadacza rachunku, w sposób określony w umowie, o każdej zmianie stanu rachunku bankowego. Bank jest obowiązany przesyłać posiadaczowi co najmniej raz w miesiącu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 września 2006

Umowa o dzieło

rzeczywistości. Przedmiotowa umowa została sporządzona na czas określony, w związku z czym dzieło powinno zostać oddane w terminie. W przypadku gdy wykonawca opóźnił się z wykonaniem dzieła, zlecający może żądać odszkodowania (jeżeli poniósł szkodę w związku z

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 września 2006

Skutki nie stawienia się świadka na rozprawię sądowej

miejsce i czas przesłuchania. Od tej zasady istnieją pewne wyjątki: Stosownie do treści art.177§1a KPK przesłuchanie świadka może również nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość

Słowa kluczowe: rozprawa sądowa, świadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 1 lutego 2007

Obowiązek przekzywania wynagrodzenia do rąk współmałżonka, rozwód i podział majątku

małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym

Typ: Porada
Data utworzenia: 31 maja 2007

Kontrola wydatków z należności alimentacyjnej

, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 czerwca 2007

Zgdoda spółdzielni na montaż klimatyzatora zewnętrznego w mieszkaniu własnościowym

dotyczącym akustyki i wentylacji, oraz ma on zainstalowany pojemnik do zbierania skroplin, który osobiście, co pewien czas będę opróżniać. Przedsięwzięcie chcę przeprowadzić na swój własny koszt, więc nie rozumiem stanowiska spółdzielni. Czy odpowiedź mojej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lipca 2007
« Poprzednia 1 … 50  |  51  |  52  |  53  |  54 … 56 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.