Kalendarz przedsiębiorcy: 10-12-2018 Wypłata wynagrodzenia (Pracownik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczas+trwania+aplikacji
Czas trwania aplikacji komorniczej -

 Aplikacja komornicza trwa 2 lata i ma na celu zapoznanie aplikanta komorniczego z całokształtem pracy komornika.

2. Aplikant komorniczy po upływie roku od dnia rozpoczęcia aplikacji komorniczej może być upoważniony przez komornika do samodzielnego wykonywania określonych czynności egzekucyjnych, do których upoważniony jest asesor komorniczy. Upoważnienie to wymaga formy pisemnej i powinno być okazane stronie na jej żądanie przed przystąpieniem do czynności.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.30
 
Wyszukiwana fraza:

czas+trwania+aplikacji

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 555 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zgoda ojca dziecka na wyjazd dziecka poza terytoriu RP

kontaktów ojca z dziećmi. Proszę się liczyć z tym, że jeśli sąd wyda taką zgodę na wyjazd to zobowiąże Panią zapewne do tego aby dzieci co jakiś czas widywały się z ojcem albo spędzały z nim dłuższe ferie świąteczne czy wakacje. Ale to już zależy od sądu i

Słowa kluczowe: alimenty, władza rodzicielska
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Zatrudnienie członka zarządu na podstawie powołania

pracę na czas nie określony, z wyłączeniem przepisów regulujących tryb postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę oraz rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy w części dotyczącej orzekania o bezskuteczności wypowiedzeń i o przywracaniu do pracy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2006

Odsetki od należności przeterminowanej

ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Ponadto w myśl art. 481 § 1 Kc, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 listopada 2007

Wypowiedzenie pożyczki z ZFŚS

niespłaconej pożyczki na dłuższy okres, lub o zawieszenie na określony czas jej spłaty. Może Pan także składając taki wniosek uzyskać poparcie związków zakładowych działających w Pańskim zakładzie pracy, co na pewno wzmocni ten wniosek. Porady prawne

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2006

Przysądzenie własności mieszkania w toku sprawy o podział majątku wspólnego małżonków

Chciałabym zapytać o czas i koszt podziału mieszkania. Na mieszkanie wzięłam kredyt tylko na siebie już po ślubie i za cala kwotę kupiliśmy z mężem mieszkanie w Polsce. Mieszkanie zostało zapisane na nas oboje. Kredyt był zaciągnięty rok temu, a

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 sierpnia 2010

Jak mogę się dowiedzieć o treści wyroku i uzasadnieniu

ten termin na czas oznaczony nie dłuższy niż 30 dni. Nadto, zgodnie z treścią art. 331 KPC wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia. Dlatego też w Pana sytuacji niezbędnym staje się złożenie wniosku o

Słowa kluczowe: wyrok
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 stycznia 2007

Uciążliwy sąsiad

są w dwóch odrębnych trybach. Sprawa wykroczenia (zakłócania spokoju) jak rozumiem została wniesiona do sądu z wnioskiem o ukaranie sprawy wykroczenia. Tutaj nie może Pani wpłynąć na czas rozpoznania tej sprawy przez sąd. Istotnie obwiniony może nie

Słowa kluczowe: wykroczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lutego 2007

Brak legitymacji procesowej do prowadzenia windykacji

Mój syn prowadził firmę i dostarczał towar wystawiając f-ry VAT. Odbiorca towaru w roku 2004 nie uregulował należności. Syn podpisał umowę z firmą windykacyjną w celu ściągnięcia długu. Umowa została zawarta na czas określony tj. 90 dni. W

Słowa kluczowe: wznowienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lutego 2007

Leczenie w Polsce - praca w Wielkiej Brytanii

internetowej: https://www.ehic.org.uk EKUZ uprawnia do świadczeń zdrowotnych niezbędnych podczas pobytu w innym państwie, uwzględniając rodzaj tych świadczeń i przewidywany czas pobytu. O tym, jakie świadczenia są dla danej osoby niezbędne według

Słowa kluczowe: ekuz, opieka zdrowotna
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 marca 2007

Oddalenie apelacji z powodu jej niewłaściwego opłacenia

przedłużyć termin sporządzenia uzasadnienia na czas oznaczony nie dłuższy niż 30 dni. Zgodnie z art. 369 kpc, termin na wniesienie apelacji do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, wynosi 2 tygodnie od dnia doręczenia stronie skarżącej wyroku z

Słowa kluczowe: apelacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 7 marca 2007
« Poprzednia 1 … 37  |  38  |  39  |  40  |  41 … 56 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.