Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczas+trwania+aplikacji
Czas trwania aplikacji komorniczej -

 Aplikacja komornicza trwa 2 lata i ma na celu zapoznanie aplikanta komorniczego z całokształtem pracy komornika.

2. Aplikant komorniczy po upływie roku od dnia rozpoczęcia aplikacji komorniczej może być upoważniony przez komornika do samodzielnego wykonywania określonych czynności egzekucyjnych, do których upoważniony jest asesor komorniczy. Upoważnienie to wymaga formy pisemnej i powinno być okazane stronie na jej żądanie przed przystąpieniem do czynności.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.30
 
Wyszukiwana fraza:

czas+trwania+aplikacji

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 555 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Znaczenie winy przy rozwodzie

. Zgodnie z art. 31 k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek

Słowa kluczowe: rozwód, wina
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 czerwca 2008

Podział wkładu mieszkanowego i prawa lokatorskiego do lokalu mieszkalnego

Jesteśmy po rozwodzie 5 lat. Nie mamy żadnego podziału majątku, jedynie w wyroku rozwodowym jest ustalony sposób korzystania z mieszkania (1 pokój powódce i 1 pozwanemu). Mieszkanie otrzymaliśmy w czasie trwania małżeństwa. Głównym najemcą był i

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 marca 2009

Prawo najmu lokalu mieszkalnego także może podlegać podziałowi pomiędzy byłych małżonków

. Jak w uzasadnieniu zauważył Sąd Najwyższy, za przyjęciem możliwości podziału prawa z umowy najmu, przemawia kilka argumentów. Po pierwsze, zgodnie z art. 32 k.r.o. dorobkiem małżonków są wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2009

Rozwód po krótkim trwanie małżeństwa

), zaświadczenia o dochodach, innych zaświadczeń i dokumentów, np. o stanie zdrowia, o składnikach i wartości majątku wspólnego. Jeżeli chodzi o kwestie ojcostwa dziecka poczętego w trakcie trwania związku małżeńskiego, to

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 marca 2010

Odpowiedzialność podatkowa za zobowiązania byłego współmałżonka

ochronie małżonka dłużnika [1] Rozwiedziony małżonek podatnika także ponosi odpowiedzialność solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej, jednakże

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012

Pracownik nie musi się godzić na rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem stron

wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: dwa tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, jeden miesiąc, jeżeli

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy, zwolnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 marca 2008

Wysokość odszkodowania w razie niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

.) pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące - nie więcej niż za 1 miesiąc. Jeżeli umowę o pracę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 czerwca 2008

Wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego

na pół etatu (4 h dziennie, umowa na czas określony). Stosunek pracy ustąpił 16.03.2007 roku na skutek rozwiązania umowy. W dniu 19.03.2007 roku podjęłam pracę w pełnym wymiarze (8h dziennie, umowa na czas określony) a stosunek pracy trwa do dzisiaj

Słowa kluczowe: urlop
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 października 2008

Cudzoziemiec musi posiadać tytuł do nieruchomości, co nie oznacza tylko umowy najmu lokalu mieszkalnego

pobytu na czas określony (tutaj Umowa Użyczenia nie wchodzi w grę). W jakiej formie sformułować umowę tak aby nie było to obciążeniem formalnym i finansowym (lub w stopniu minimalnym) dla mojej znajomej? Znajoma nie otrzymuje żadnych korzyści z tytułu

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2009

Eksmisja z lokalu mieszkalnego osoby zajmującej go na podstawie użyczenia

mieszkalnego. Umowa taka została zawarta na czas nieokreślony. Zgodnie z treścią art. 710 k.c. przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 października 2011
« Poprzednia 1 … 24  |  25  |  26  |  27  |  28 … 56 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.