Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczas+trwania+aplikacji
Czas trwania aplikacji komorniczej -

 Aplikacja komornicza trwa 2 lata i ma na celu zapoznanie aplikanta komorniczego z całokształtem pracy komornika.

2. Aplikant komorniczy po upływie roku od dnia rozpoczęcia aplikacji komorniczej może być upoważniony przez komornika do samodzielnego wykonywania określonych czynności egzekucyjnych, do których upoważniony jest asesor komorniczy. Upoważnienie to wymaga formy pisemnej i powinno być okazane stronie na jej żądanie przed przystąpieniem do czynności.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.30
 
Wyszukiwana fraza:

czas+trwania+aplikacji

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 555 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podział majątku wspólnego małżonków w postaci wkładu mieszkaniowego

majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego należą w szczególności

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 sierpnia 2007
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Podział majątku wspólnego małżonków w wyniku orzeczenia rozwodu

majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego należą w szczególności

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 sierpnia 2007

Brak zgody żony ogranicza odpowiedzialność z majątku wspólnego za długi zaciągnięte przez męża

małżonka będzie mógł żądać zaspokojenia z tej części majątku jaka przypadła temu małżonkowi w wyniku podziału. W myśl przepisu art. 42 k.r.o. wierzyciel małżonka nie może w czasie trwania wspólności ustawowej żądać zaspokojenia z udziału, który w razie

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 marca 2010

Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z uwagi na długotrwałą niezdolność do pracy

nastąpić dopiero po zaprzestaniu pobierania zasiłku chorobowego, jeżeli pracownik nie stawi się do pracy z powodu dalszego trwania choroby. Okresy pobierania zasiłku chorobowego określone są w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 sierpnia 2012

Przywłaszczyć można jedynie cudzą rzecz lub prawo

małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Tym samym, co do zasady wszelkie rzeczy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 4 września 2012

Co zrobić jak pracodawca nie płaci pensji miesięcznej

wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Zgodnie z art. 94 ust. 5 Kodeksu pracy, jedneym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest terminowo i

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 września 2007

Żądając zwrotu świadczenia pienieznego można żądać także odsetek i naprawienia szkody

odsetek za czas opóźnienia. Zgodnie z art. 481 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego), jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 września 2009

Ochrona kobiety w ciąży dotyczy także okresu wypowiedzenia

Czy mogę rozwiązać umowę o pracę z kobietą, która w trakcie okresu wypowiedzenia zaszła w ciąże. W chwili składania jej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy nie była ona w ciąży. Umowa zawarta była na czas nieokreślony.

W przypadku gdy kobieta

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 czerwca 2012

Granice odszkodowania dla pracownika za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione rozwiazanie umowy o pracę

Byłem zatrudniony na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę. Od połowy 2009 roku byłem na zwolnieniu chorobowym, w trakcie którego pracodawca za pomocą przesyłki kurierskiej rozwiązał ze mną umowę o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

Zasiedzenie może nastapić tylko na rzecz samoistnego posiadacza

?

Zasiedzenie jest instytucją prawa umożliwiającą nabycie własności w przypadku gdy samoistny posiadacz wykaże odpowiedni czas niezbędny dla zasiedzenia. Zgodnie z art. 172 § 1 k.c. (kodeksu cywilnego) posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 listopada 2008
« Poprzednia 1 … 20  |  21  |  22  |  23  |  24 … 56 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.