Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczas+trwania+aplikacji
Czas trwania aplikacji komorniczej -

 Aplikacja komornicza trwa 2 lata i ma na celu zapoznanie aplikanta komorniczego z całokształtem pracy komornika.

2. Aplikant komorniczy po upływie roku od dnia rozpoczęcia aplikacji komorniczej może być upoważniony przez komornika do samodzielnego wykonywania określonych czynności egzekucyjnych, do których upoważniony jest asesor komorniczy. Upoważnienie to wymaga formy pisemnej i powinno być okazane stronie na jej żądanie przed przystąpieniem do czynności.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.30
 
Wyszukiwana fraza:

czas+trwania+aplikacji

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 555 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pobrana odprawa emerytalna i inne składniki wynagrodzenia za pracę stanowią majątek dorobkowy małżonków

(wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 22 lutego 2009

Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie wywołuje skutków w sferze praw do zaopatrzenia emerytalno-rentowego

przeprowadzaliśmy rozwodu. Czy w razie mego zgonu w trakcie trwania umowy o rozdzielności majątkowej, żona ma prawo do otrzymywania po mnie świadczenia z tytułu nabytych przeze mnie uprawnień?

Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej wywołuje jedynie skutki

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 lipca 2009

Żona dziedziczy po mężu z mocy prawa

powołaniem do spadku, prawo nie wymaga jednak żadnego okresu trwania takiego małżeństwa. Skoro spadkodawca nie rozporządził swoim majątkiem na wypadek śmierci na podstawie testamentu, stąd małżonek spadkodawcy uczestniczy w spadku zgodnie z przepisami kodeksu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 grudnia 2009

Umowna rozdzielność majątkowa i podział majątku dorobkowego małżonków

Chcę zawrzeć umowę małżeńską o ustanowieniu rozdzielności i podział majątku wspólnego. Posiadam oszczędności i obligacje pochodzące z wynagrodzenia za moją pracę zawodową, nabyte w trakcie trwania małżeństwa. Czy w umowie o podział może być zapis

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 grudnia 2009

Egzekucja sądowa w przypadku zaciągnięcia kredytu tylko przez jednego z małżonków

. W takim przypadku, sąd po dokonaniu stwierdzenia, że przedmiot ten jest objęty wspólnością ustawową, oddala powództwo. Także w myśl art. 42 k.r.o. wierzyciel małżonka nie może w czasie trwania wspólności ustawowej żądać zaspokojenia z udziału

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 stycznia 2010

Przepisy kodeksu rodzinnego stosuje się także do stosunków majątkowych małżonków, przed jego wejściem w życie

zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe

Słowa kluczowe: małżeństwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lipca 2010

Przedmioty nabyte przed ślubem nie stanowią współwłasności małżeństwa

powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 kwietnia 2012

W trakcie urlopu nie można wypowiedzieć stosunku pracy

rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności. Pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu wychowawczego na pisemny wniosek pracownika, w którym powinien on wskazać termin rozpoczęcia urlopu, okres jego trwania oraz okres uprzednio wykorzystanego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 31 lipca 2012

Działalność gospodarcza a podział majątku małżeńskiego

wspólnego czy też majątku odrębnego małżonków. Zasadniczo składniki przedsiębiorstwa takie jak maszyny i urządzenia, itp. stanowią majątek wspólny jeżeli nabyte zostały w trakcie trwania małżeństwa i obowiązywania ustroju wspólności majątkowej

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Małżonek może żądać zwrotu nakładów poczynionych na majątek osobisty współmałżonka

majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 grudnia 2013
« Poprzednia 1 … 19  |  20  |  21  |  22  |  23 … 56 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.