Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczas+trwania+aplikacji
Czas trwania aplikacji komorniczej -

 Aplikacja komornicza trwa 2 lata i ma na celu zapoznanie aplikanta komorniczego z całokształtem pracy komornika.

2. Aplikant komorniczy po upływie roku od dnia rozpoczęcia aplikacji komorniczej może być upoważniony przez komornika do samodzielnego wykonywania określonych czynności egzekucyjnych, do których upoważniony jest asesor komorniczy. Upoważnienie to wymaga formy pisemnej i powinno być okazane stronie na jej żądanie przed przystąpieniem do czynności.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.30
 
Wyszukiwana fraza:

czas+trwania+aplikacji

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 555 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Darowizna mieszkania będącego w części schedą spadkową

zakupione w trakcie trwania małżeństwa znajomej. Nie było prowadzone postępowanie spadkowe po zmarłym mężu, który nie pozostawił testamentu.

Jeżeli mieszkanie zostało zakupione w trakcie małżeństwa, to zasadniczo mieszkanie to stanowi majątek wspólny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2007
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Zapłata dla byłego współmałżonka za zwaloryzowaną część wkładu mieszkaniowego

ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 września 2007

Intercyza przed ślubem

zawarcie małżeństwa. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej. Koszt sporządzenia takiej

Słowa kluczowe: intercyza, ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 23 października 2007

W razie choroby nie uwzględnia się diet zagranicznych do zasiłku chorobowego

, zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, wynosi 80 % podstawy

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 6 marca 2008

Podziału majątku małżonkowie mogą żądać po powstaniu rozdzielności majątkowej

. Mąż nie zgadza się na dobrowolny podział tzn. ja chcę spłacić jemu połowę mieszkania.

Zgodnie z art. 35 k.r.o. ( Kodeks rodzinny i opiekuńczy) w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 marca 2008

Rozdzielność majątkowa a darowizna

więc Pani wyłączną własność. W przypadku powstania takiej rozdzielności, w małżeństwie powstają trzy majątki, tj. majątek wspólny małżonków (obejmujący przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania wspólności ustawowej), a także majątki odrębne każdego

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 marca 2008

Mieszkanie nabyte ze środków pochodzących z darowizny stanowi majątek odrębny małżonka

darowizny w czasie trwania małżeńskiej wspólności ustawowej skutkuje nabyciem spornej nieruchomości do majątku odrębnego małżonka. Nie ma zatem wątpliwości w tym przypadku, że mieszkanie będzie stanowiło jedynie Pani własność (nie będzie objęte wspólnością

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 czerwca 2008

Nabyta nieruchomość przez jednego małżonka wchodzi do majątku wspólnego

treści art. 31 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 czerwca 2008

Domniemanie ojcostwa można obalić jedynie przed sądem

ułożyć sobie życie z ojcem dziecka. Co powinnam zrobić, bo chcę aby moje dziecko nosiło nazwisko biologicznego ojca.

Zgodnie z art. 62 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed

Słowa kluczowe: ojcostwo, zaprzeczenie ojcostwa
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Udział w majątku wspólnym małżonka wynosi co do zasady połowę

roku, nie jesteśmy małżeństwem. Czy żonie należy sie połowa domu czy cześć ze wspólnie spłacanego kredytu?

Nabyliście Państwo nieruchomość w trakcie trwania wspólności majątkowej (oboje widniejecie w księdze wieczystej nieruchomości jako

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lutego 2009
« Poprzednia 1 … 18  |  19  |  20  |  21  |  22 … 56 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.