Kalendarz przedsiębiorcy: 28-02-2019 Dokonanie rocznego obliczenia podatku… (Urząd Skarbowy / Podatnik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneczas+trwania+aplikacji
Czas trwania aplikacji komorniczej -

 Aplikacja komornicza trwa 2 lata i ma na celu zapoznanie aplikanta komorniczego z całokształtem pracy komornika.

2. Aplikant komorniczy po upływie roku od dnia rozpoczęcia aplikacji komorniczej może być upoważniony przez komornika do samodzielnego wykonywania określonych czynności egzekucyjnych, do których upoważniony jest asesor komorniczy. Upoważnienie to wymaga formy pisemnej i powinno być okazane stronie na jej żądanie przed przystąpieniem do czynności.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.30
 
Wyszukiwana fraza:

czas+trwania+aplikacji

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 555 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Obowiazek spłaty kredytu zaciągniętego przez jednego z małżonków bez zgody współmałżonka

przypadła temu małżonkowi w wyniku podziału. W myśl przepisu art. 42 k.r.o. wierzyciel małżonka nie może w czasie trwania wspólności ustawowej żądać zaspokojenia z udziału, który w razie ustania wspólności przypadnie temu małżonkowi w majątku wspólnym lub w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 maja 2010

Wniesienie powództwa alimentacyjnego na rzecz małoletniego dziecka

Mąż od kilkunastu lat trwania naszego małżeństwa nie dawał żadnych pieniędzy na wspólne gospodarstwo domowe - żywność, ubrania, ani na potrzeby dziecka. Opłacał jednak rachunki takie jak czynsz, gaz, energia. Moja sytuacja finansowa była dobra i

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 października 2010

Rozszerzenie wspólności ustawowej małżeńskiej na przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę

trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Z prawnego punktu widzenia nie ma znaczenia sposób nabycia przedmiotów przed

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 stycznia 2011

Dowód nabycia nieruchomości z majątku odrębnego małżonka

W 2001 roku w trakcie trwania małżeństwa zakupiłem mieszkanie razem z rodzicami, W akcie notarialnym jest zapisane ze 1/2 mieszkanie jest zakupiona z majątku odrębnego mojego, a 1/2 z majątku moich rodziców. Teraz żona chce przed sądem powiedzieć

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 października 2011

Rozwiązanie umowy o pracę w razie niedostarczenia przez pracownika w terminie zwolnienia lekarskiego

ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 ppkt 1 K.p.), którego przyczyną było nie poinformowanie pracodawcy o dalszym okresie trwania choroby. Pracodawca jak wynika z opisu dopatrzył się ciężkiego naruszenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 stycznia 2014

Bank nie może się domagać spłaty kredytu od współmałżonka jeżeli nie wyrażał on zgody na jego zaciągnięcie

jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego małżonków należą w szczególności: 1

Słowa kluczowe: bank, egzekucja, kredyt, majątek wspólny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2014

Skazanie za popełnione przestępstwo jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę

popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Jeżeli nie jest Pani pracownikiem

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 lutego 2007

Nakłady z majątku wspólnego na dom nabyty przed zawarciem małżeństwa

mieć faktury dokumentujące poniesione wydatki?

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 maja 2007

Mieszkanie zakupione przed ślubem

małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte

Typ: Porada
Data utworzenia: 31 maja 2007

Darowizna nieruchomości na rzecz współmałżonka

(koszt u notariusza to ok. 50 zł). W przypadku braku testamentu, żona (w czasie trwania związku małżeńskiego) powołana jest do spadku z mocy ustawy. Dziedziczy ona wówczas na równi wraz z dziećmi, jeżeli takie Państwo w chwili otwarcia spadku będą

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 czerwca 2007
« Poprzednia 1 … 17  |  18  |  19  |  20  |  21 … 56 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.